Home / Projecten / Afvalwaterpersleiding Haarlem

Afvalwaterpersleiding

Haarlem

De sluiting van een afvalwaterzuiveringsinstallatie in Zandvoort noodzaakte het Hoogheemraadschap van Rijnland een nieuwe persleiding tussen Zandvoort en Noord-Oost Haarlem aan te leggen. Omdat op de leiding enkele rioolgemalen in de stad konden worden aangesloten, werd besloten de meest directe route te nemen: dwars door de historische binnenstad van Haarlem. De belanghebbende partijen vroegen Lievense dit gedeelte van het tracé aan te passen en besteksgereed te maken.

Beperken overlast
Om de overlast in de binnenstad zoveel mogelijk te beperken, werd gekozen voor een serie horizontale gestuurde boringen (HDD). Hierdoor werden gecompliceerde kruisingen met diverse ondergrondse en bovengrondse obstakels vermeden. Hetzelfde gold voor kruisingen met particuliere percelen, waardoor de bewoners geen overlast hadden. De keuze voor het leidingsmateriaal viel daarom op het flexibele materiaal HDPE, waarbij zowel verticaal als horizontaal gestuurd kan worden met een relatief geringe boorstraal. In de tussenliggende open ontgravingen bestaat de leiding uit buizen van nodulair gietijzer, bij de acht gestuurde boringen uit HDPE. In totaal is de lengte van het traject 4,6 km, waarvan 2,8km HDD.

Kruising Spaarne
De langste gestuurde boring vond plaats onder de rivier de Spaarne. Naast de Spaarne ligt in Haarlem een belangrijke verkeersader. Het oorspronkelijke plan bevatte een zinker die vanwege de verwachte overlast in het ontwerp vervangen werd door een gestuurde boring. Deze bedraagt 549 meter en maakt in het boortracé een horizontale bocht van 90 graden. Om het ruimtebeslag van de werkterreinen in de stad te beperken werd het boormaterieel en de voorbereide leiding gestald op een drijvend platform en lichters in watergangen van Haarlem.

Omgevingsmanagment is teamwerk
De opdracht werd uitgevoerd in combinatie met Civilink, die de voorbereiding van de aanleg in open ontgraving verzorgde. Gemeente Haarlem werd uitgebreid betrokken in de planning van de aanleg. Grote gedeelten van het traject werden daarbij gecombineerd met diverse reeds geplande gedeelten.