Home / Projecten / Afvalwaterpersleiding Rotterdamse haven

Afvalwaterpersleiding

Rotterdamse haven

Om het afvalwater dat vrijkomt bij olieontwatering optimaal te kunnen zuiveren en hergebruiken, diende de olietankterminal op Europoort via een pijpleiding te worden verbonden met de biologische bedrijfsafvalwaterzuivering van de raffinaderij in Pernis. Het betrof hier een ondergronds traject van 18 km. Lievense had de taak dit project van A tot Z te begeleiden.

In de leidingenstrook (in beheer van het havenbedrijf Rotterdam) bleek nauwelijks ruimte voor de nieuwe afvalwaterpersleiding. Conventionele methoden schoten dan ook te kort. Voor de aanleg van de nieuwe afvalwaterpersleiding zijn uiteindelijk drie toepassingen gehanteerd:

  1. De leiding is gedeeltelijk nieuw aangelegd, in een open ontgraving in een nieuw vastgesteld tracé
  2. Op andere trajecten zijn oude leidingen gerooid om ruimte te maken
  3. De afvalwaterpersleiding deels door een reeds bestaande leiding; een Ø500 mm stalen voormalige olieleiding die groot genoeg bleek om de nieuwe leiding doorheen te leggen.

De leiding heeft een harde PP-laag. Dit materiaal is sterk en flexibel en daarmee bestand tegen de scherpe lasnaden van de olieleiding en de te overbruggen hoeken bij kruisingen.

Onvoorziene uitdagingen
De afvalwaterpersleiding kruist uiteindelijk zeven sporen in open ontgraving en twee sporen middels een gesloten frontboring. Deze kruisingen zorgden voor enkele, deels onvoorziene, uitdagingen. De mantelbuizen onder het spoor waren sterk verouderd, te klein en gemaakt uit asbest-cement. Vervanging van de kruisingen was dan ook vaak de enige optie.