Home / Projecten / Afvalwaterpersleiding West-Brabant Zeeland

Afvalwaterpersleiding

West Brabant I Zeeland

Lievense is ruim 30 jaar actief betrokken bij allerlei adviesdiensten en projecten rondom een van de omvangrijkste lagedruk afvalwatertransportsystemen van Nederland: de AWP, in eigendom en beheer bij het waterschap Brabantse Delta.

Als het om afvalwatertransport gaat is de AWP de halsslagader voor West Brabant en in het bijzonder van het Industrie en Havenschap van Moerdijk.

Het in de zeventige jaren door de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom aangelegde systeem is door het Waterschap (voorheen Hoogheemraadschap van West Brabant) in beheer genomen en geleidelijk uitgebreid van 67 km leiding naar ca. 100 km.