Home / Projecten / Afvalwatertransportleiding Noordwijk

Afvalwatertransportleiding

Noordwijk - Noordwijkerhout

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft kleinere zuiveringen voor gemalen vervangen. Het afvalwater wordt dan getransporteerd naar grotere zuiveringen omdat hier een hogere zuiveringsgraad kan worden behaald tegen lagere kosten. Lievense kreeg in dit kader opdracht voor de begeleiding van de aanleg van een viertal afvalwatertransportleidingen rondom de gerenoveerde zuivering van Noordwijk.

Lievense trad gedurende het gehele project op als adviseur, vanaf de eerste schets tot en met de ingebruikname van de leidingen. Wij waren verantwoordelijk voor het voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) alsook de aanbesteding en directievoering en toezicht tijdens de uitvoering. Het tracé heeft een totale lengte van zo’n 11 kilometer en werd uitgevoerd in HDPE in diameters 630 en 800 mm. In het tracé zijn zeven horizontaal gestuurde boringen opgenomen, evenals een doorpersing van vier leidingen onder de N206 door.

Groot aantal vergunningen

Binnen het project moest rekening gehouden worden met de strenge wet- en regelgeving rondom veenkades en met de belangen van de particuliere eigenaren van de bollenvelden in dit gebied. Lievense was verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, toestemmingen en ontheffingen. Er waren vergunningen nodig van de beide gemeenten voor het leggen van de leiding, opbreekvergunningen en omleidingen, instemmingen van andere kabel- en leidingeigenaren, een vergunning van de provincie voor het kruisen van de provinciale weg, een waterwetvergunning voor het kruisen van diverse waterkeringen en een bestemmingsplanwijziging voor de gemeente. Voor het verkrijgen van een tweetal overeenkomsten moest ook een gedoogprocedure worden doorlopen. Ook werd verder uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan en er werd een flora en fauna onderzoek uitgevoerd.