Home / Projecten / Aquaduct N201 Amstelhoek

Aquaduct N201 Amstelhoek

Hoofddorp - Uithoorn

De N201 tussen Hoofddorp en Uithoorn (Amstelhoek) is omgelegd en verbeterd om aan de eisen van het verkeersaanbod te kunnen voldoen. De 335m lange tunnel, het zogenaamde Aquaduct Amstelhoek, loopt onder de Amstel door. Het is het belangrijkste object in de omlegging van de N201 bij Uithoorn.

Voorafgaand aan de uitvoering is er in de engineeringsfase goed nagedacht over het ontwerp, omdat er bijvoorbeeld een eigen waterkering moest komen. De polder ten oosten van de Amstel ligt namelijk lager dan de westzijde, waardoor een waterkering voor het aquaduct nodig bleek. Bij dreigende calamiteiten kan het aquaduct daarmee worden afgesloten. Bovendien zit er nog een tweede kerende constructie in de dijk, vanwege het lager gelegen land. Als deze kerende constructie er niet was, zou het water de tunnelbak in lopen.

Lievense heeft in opdracht van GMB Civiel, de betonbouwer, vorm- en wapeningstekeningen van de constructie gemaakt. Daarnaast hebben zij controles uitgevoerd op het engineering ontwerp van hoofdconstructeur Grontmij. Hierbij is het ontwerp van Grontmij door Lievense nog extra geoptimaliseerd.

Daarnaast bleken er problemen te zijn met de oplossing van de waterkering. Aan de Noordkant is de tunnel om deze reden twee moten langer gemaakt. Uiteindelijk is er in samenwerking met Grontmij een optimaal ontwerp gemaakt, hoofd- en detailengineering, van het aquaduct.

Koelingsberekeningen beton
Naast de uitvoeringsengineering heeft Lievense voor dit project koelingsberekeningen van het beton verzorgd. Bij ieder project van formaat (en dit is er een) moet je deze koelingsberekeningen vooraf vervaardigen. Het doel hiervan is om de temperatuurspanningen in het beton zo laag mogelijk te houden, om de kans op scheurvorming door deze spanningen te minimaliseren.

Tijdens het verhardingsproces van het beton (na het storten) komt er door de hydratatie van het cement warmte vrij, waardoor de temperatuur in de kern van het beton op kan lopen tot ongeveer 55 graden. Omdat de buitenkant veel koeler is, kunnen er spanningen ontstaan met kans op scheurvorming. Temperatuursveranderingen in beton kunnen van binnenuit ontstaan als gevolg van de hydratatie van cement, of van buitenaf als gevolg van de omgevingstemperatuur.

Samen met de aannemer heeft Lievense een mengsel bepaald voor het beton en dat is weer getest op een aantal eigenschappen in het lab van BAS Research & Technology.

Uit het onderzoek is gebleken dat dat de vloeren gekoeld moesten worden, evenals een aantal wanden. Omdat niet alle wanden gekoeld hoefden te worden, scheelde dit weer in kosten voor de aannemer. Er is betonkoeling toegepast door middel van flexibele buizen, rond 28 mm, die voor de stort worden gelegd. Hier loopt tijdens de stort en de eerste zeven dagen daarna water doorheen, om te koelen. Later worden de buizen verwijderd en de gaten opgevuld met mortel.