Home / Projecten / Aquaduct N201 Amstelhoek

Aquaduct N201 Amstelhoek

Hoofddorp - Uithoorn

De N201 tussen Hoofddorp en Uithoorn (Amstelhoek) is omgelegd en verbeterd om aan de eisen van het verkeersaanbod te kunnen voldoen. De 335 meter lange tunnel, het zogenaamde Aquaduct Amstelhoek, loopt onder de Amstel door. Het is het belangrijkste object in de omlegging van de N201 bij Uithoorn.

Waterkering

Voorafgaand aan de uitvoering, werd er in de engineeringsfase goed nagedacht over het ontwerp. Bijvoorbeeld omdat er een eigen waterkering moest komen. De polder ten oosten van de Amstel ligt namelijk lager dan de westzijde, waardoor een waterkering voor het aquaduct nodig bleek. Bij dreigende calamiteiten kan het aquaduct daarmee worden afgesloten. Bovendien zit er nog een tweede kerende constructie in de dijk, vanwege het lager gelegen land. Als deze kerende constructie niet bestond, zou het water de tunnelbak in lopen.

Lievense heeft in opdracht van GMB Civiel de vorm- en wapeningstekeningen van de constructie gemaakt. Daarnaast hebben wij controles uitgevoerd op het engineering ontwerp van hoofdconstructeur Grontmij. Hierbij is het ontwerp van Grontmij door Lievense extra geoptimaliseerd.

Er bleken problemen te zijn met de oplossing van de waterkering. Aan de Noordkant werd de tunnel om deze reden twee moten langer gemaakt. Uiteindelijk werd er, in samenwerking met Grontmij, een optimaal ontwerp gemaakt betreft hoofd- en detailengineering van het aquaduct.

Koelingsberekeningen beton

Naast de uitvoeringsengineering heeft Lievense voor dit project koelingsberekeningen van het beton verzorgd. Bij ieder project van formaat dien je de koelingsberekeningen vooraf vervaardigen. Het doel hiervan is om de temperatuurspanningen in het beton zo laag mogelijk te houden, zodat de kans op scheurvorming door deze spanningen wordt geminimaliseerd.

Samen met de aannemer bepaalde Lievense een mengsel voor het beton. Dit mengsel werd vervolgens getest op enkele eigenschappen in het lab van BAS Research & Technology. Uit het onderzoek is gebleken dat de vloeren gekoeld moesten worden, evenals een aantal wanden. Omdat niet alle wanden gekoeld hoefden te worden, leverde dit een kostenbesparing op voor de aannemer.