Home / Projecten / Baseline databeheer

Baseline databeheer

Nederlandse rijkswateren

Deltares voert voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het project ‘KPP Hydraulica Schematisaties’ uit. Als onderdeel daarvan heeft Deltares aan Lievense opdracht gegeven om voor de modelgebieden Rijntakken, Rijn Maas Monding (RMM) en Zuid Westelijke Delta (ZWD)’ actualisaties uit te voeren.

De geometrie van hydrodynamische modellen van de Rijkswateren in Nederland wordt opgeslagen en bijgehouden in een GIS database genaamd Baseline. Bronbestanden voor Baseline zijn:

  • Digitaal Topografisch Bestand (DTB) / Top10NL
  • AHN / Lodingen
  • Ecotoopkarteringen

Nu is er jaarlijks een actualisatie van modellen van Rijkswaterstaat, en worden dus ook voor Baseline de schematisaties geactualiseerd. Lievense heeft de actualisaties uitgevoerd voor de volgende gebieden:

Rijntakken
Kribben en aanverwante onderdelen van de database (verlande kribben uit kribverlaging RvdR, kribverbeteringsproject Duurse waarden, innovatieve kribben Beneden-Leeuwen en Haaften), actualisatie van strekdammen nabij Heesselt/ St. Andries, modeluitbreiding Lobith-Emmerich.

RMM
Breeddiep, Papagaaienbek, Amazonehaven, Woonwijk Maassluis, strekdammen Haringvliet, getijdegeulen Sofiapolder, Zaag/Kleine Zaag en Blankert, Kleine Noordwaard.

ZWD
Perkpolder, Rammegors en Flakkeese spuisluis en 2 ecotopenkarteringen Scheldes.

Bathymetrie (onder water bodem)
Van RWS diensten Midden-Nederland, West-Nederland Zuid en Zee en Delta.