Home / Projecten / Baseline ontwikkeling

Baseline ontwikkeling

Nederlandse rijkswateren

Baseline is een GIS-hulpmiddel om de geometrie van hydrodynamische modellen te beheren. Het is een geschikte tool bij projecten, waar een gestructureerde opslag van riviergegevens en een koppeling van stromingsmodellen met een GIS-omgeving gewenst is. Baseline heeft stekkers om modelschematisaties voor WAQUA, D-HYDRO, Delft3D versie 4, Delft3D Flexible Mesh, SWAN en SOBEK te maken.

Rivierkundig beoordelingskader

Het gebruik van Baseline is in Nederland verplicht bij het doorlopen van het Rivierkundig Beoordelingskader (RBK) en wordt beschikbaar gesteld via Helpdesk Water.

Baseline is een extensie voor ArcGis Desktop (ESRI) en is in de afgelopen 20 jaar in opdracht van Rijkswaterstaat en Deltares ontwikkeld door diverse partijen. In 2009 is Baseline versie 5 gebouwd door Lievense en Geodan. In 2018 is Baseline 6 gerealiseerd, deze versie is volledig compatible met D-Hydro.