Home / Projecten / Baseline ontwikkeling en data beheer

Baseline ontwikkeling en data beheer

Nederlandse rijkswateren

Baseline is een GIS-hulpmiddel dat wordt gebruikt om wijzigingen door door te voeren in modelschematisaties die als input dienen voor hydrodynamische modellen van rivieren, estuaria en kusten. Het is een geschikte tool bij rivierkundige projecten waar een gestructureerde opslag van riviergegevens en een koppeling van stromingsmodellen met een GIS-omgeving gewenst is. Baseline heeft de mogelijkheid om een koppeling te maken met de modellen WAQUA, D-HYDRO, Delft3D, Delft3D Flexible Mesh, SWAN en SOBEK te maken.

Baseline is een extensie voor de GIS software ArcGIS Desktop (ESRI) en is in de afgelopen 20 jaar in opdracht van Rijkswaterstaat en Deltares ontwikkeld door diverse partijen. Sinds 2009 wordt het beheer en onderhoud van Baseline door Lievense verzorgd met ondersteuning van Geodan. De huidige versie (baseline 6) is volledig compatible met D-Hydro van Deltares, een simulatiesoftwarepakket gericht op de hydrologie van kusten, estuaria, rivieren en stedelijke gebieden.

Rivierkundig beoordelingskader

Het gebruik van Baseline is in Nederland verplicht bij het doorlopen van het Rivierkundig Beoordelingskader (RBK) en wordt beschikbaar gesteld via Helpdesk Water. Het is inmiddels in een groot deel van de Nederlandse Rijkswateren en ook in de ons omringende landen toegepast.

Actualisatie modelgebieden

Naast het ontwikkelen van de software houden wij ons ook bezig met het actualiseren van de onderliggende GIS-data. Jaarlijks vindt een actualisatie plaats van modellen van Rijkswaterstaat, en worden dus ook voor Baseline de schematisaties geactualiseerd. Lievense heeft actualisaties uitgevoerd voor verschillende gebieden in Nederland. Voorheen werden regionale databases bijgehouden. In 2020 heeft Lievense | WSP alle regionale databases samengevoegd tot een landelijke database. Dit maakt het toekomstige beheer efficiënter en eenvoudiger.