Home / Projecten / Beheersen bodemrisico’s infrawerken

Beheersen bodemrisico’s infrawerken

Nederland

Omgaan met grond is een cruciaal aspect voor infrastructurele projecten, aangezien grond een aanmerkelijk effect heeft op de kosten van een project. Rijkswaterstaat en marktpartijen hebben besloten om meer te gaan samenwerken bij het beheersen van bodemrisico’s. Dit past bij de marktvisie van Rijkswaterstaat: ‘samen met de markt’. Gedurende een jaar ontwikkelen betrokkenen samen gereedschappen om het risicobeheer een vaste vorm te geven. Hierbij worden leidende principes die ze gezamenlijk zijn overeengekomen als uitgangspunt genomen. Het initiatief komt voort uit een evaluatie van de risicobeheersing van het grondverzet in Ruimte van de Rivier.

Lievense is verantwoordelijk voor het goed verlopen van dit proces en het realiseren van het eindproduct van dit project in de vorm van een webapplicatie.