Home / Projecten / Beoordeling primaire waterkeringen Limburg

Beoordeling primaire waterkeringen

Limburg

In opdracht van Waterschap Limburg werkt Lievense aan de beoordeling van de primaire waterkeringen van Waterschap Limburg. Dit betreft de eerste beoordelingsronde met het nieuwe wettelijk beoordelingsinstrumentarium voor primaire waterkeringen (WBI2017).

De beoordelingen worden uitgevoerd door de adviseurs waterveiligheid, geotechniek en GIS/datamanagement. Voor een groot deel worden de werkzaamheden uitgevoerd op het kantoor van Waterschap Limburg in Roermond. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de medewerkers van Waterschap Limburg, waarbij wij ze meenemen in het hele proces van de beoordeling. Daarnaast worden regelmatig inhoudelijke sessies georganiseerd met partijen als KPR, Helpdesk Water, Deltares en ILT.

De dijktrajecten worden beoordeeld aan alle toetssporen die conform het WBI2017 beschouwd dienen te worden, waarbij de benodigde diepgang van de beoordeling (eenvoudige toets, gedetailleerde toets en toets op maat) wordt afgestemd op de specifieke situatie, waarbij altijd de doelstelling is om een stabiel veiligheidsoordeel te kunnen rapporteren aan ILT.