Home / Projecten / Beperking wateroverlast Waterschap Vechtstromen

Beperking wateroverlast Waterschap Vechtstromen

Almelo

Waterschap Vechtstromen beheert een stelsel aan waterlopen, stuwen, gemalen en retentiegebieden waarmee wateroverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met zowel (korte) hevige en langdurige neerslag in het landelijk gebied. De vraag die het waterschap zichzelf stelt is of het waterschap of andere partijen genoeg doen om wateroverlast zo veel mogelijk tegen te gaan. Of dat er met het oog op het veranderende klimaat nog ergens een tandje bijgeschakeld moet worden. Het besef groeit dat waterschappen klimaatverandering niet alleen kunnen aanpakken. Het waterschap wil deze vraag dan ook niet in zijn eentje beantwoorden. Een veel gehoord begrip binnen Vechtstromen is daarom “van buiten naar binnen”.

In opdracht van Waterschap Vechtstromen biedt Lievense projectondersteuning om wateroverlast in beeld te brengen en deze in de toekomst te kunnen beperken. Met de kennis en ervaring van waterschap Vechtstromen is in beeld gebracht waar de knelpunten in het watersysteem zich bevinden en wat eventuele oplossingen zijn. Om de hierboven genoemde vraag niet alleen als waterschap te beantwoorden, wil het in gesprek gaan met grondgebruikers, landbouwers, brandweer, loonwerkers, aannemers en mensen van de gemeente. Hiertoe hebben we meerdere bijeenkomsten, verspreid over het gebied, georganiseerd om met deze partijen in gesprek te gaan.

Vragen als ‘wat kunnen we voor elkaar betekenen ten tijde van wateroverlast’ of ‘wat verwacht u van het waterschap’ zullen beantwoord worden. De resultaten van de bijeenkomsten leiden tot nieuwe inzichten en acties.