Home / Projecten / Beperking wateroverlast Waterschap Vechtstromen

Beperking wateroverlast Waterschap Vechtstromen

Almelo

Waterschap Vechtstromen beheert een stelsel aan waterlopen, stuwen, gemalen en retentiegebieden waarmee wateroverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met zowel (korte) hevige en langdurige neerslag in landelijk gebied. De vraag die het waterschap zichzelf stelt is of het waterschap (en andere partijen) genoeg doen om wateroverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Het besef groeit dat waterschappen klimaatverandering niet alleen kunnen aanpakken.

Klimaatverandering en wateroverlast

In opdracht van Waterschap Vechtstromen bood Lievense projectondersteuning om wateroverlast in beeld te brengen en deze in de toekomst te kunnen beperken. Met de aanwezige kennis en ervaring binnen het waterschap Vechtstromen werd in beeld gebracht waar de knelpunten zich bevinden in het watersysteem en wat mogelijke oplossingen zijn. Er was behoefte om het gesprek aan te gaan  over klimaatverandering met grondgebruikers, landbouwers, brandweer, loonwerkers, aannemers en mensen van de gemeente. Hiertoe heeft Lievense meerdere bijeenkomsten, verspreid over het gebied, georganiseerd. De resultaten van de bijeenkomsten hebben geresulteerd in nieuwe inzichten en acties.