Home / Projecten / Beperking wateroverlast Waterschap Vechtstromen

Beperking wateroverlast Waterschap Vechtstromen

Almelo

Waterschap Vechtstromen beheert een stelsel aan waterlopen, stuwen, gemalen en retentiegebieden waarmee het optreden van wateroverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met zowel (korte) hevige en langdurige neerslag in landelijk gebied waardoor het risico op wateroverlast toeneemt. Hierdoor stelde het waterschap zichzelf de vraag of het waterschap (en andere partijen) meer kunnen doen om deze wateroverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Het besef groeit dat waterschappen klimaatverandering niet alleen kunnen aanpakken en dat ze samen met andere partijen meer meters kunnen maken.

Klimaatverandering en wateroverlast

In opdracht van Waterschap Vechtstromen bood Lievense projectondersteuning om wateroverlast in beeld te brengen en deze in de toekomst te kunnen beperken. Samen met de aanwezige kennis en ervaring binnen het waterschap Vechtstromen werd in beeld gebracht waar de knelpunten zich bevinden in het watersysteem en wat mogelijke oplossingen zijn. Er was behoefte om het gesprek aan te gaan over klimaatverandering en- adaptatie met onder andere: grondgebruikers, agrariërs, brandweer, loonwerkers, aannemers en medewerkers van de gemeente. Hiertoe heeft Lievense meerdere bijeenkomsten, verspreid over het gebied, georganiseerd. Dit resulteerde in nieuwe inzichten en acties.