Home / Projecten / Bestemmingsplan Binnenstad Vianen

Bestemmingsplan binnenstad Vianen

Vianen

In opdracht van gemeente Vianen heeft Lievense in 2011 een nieuw bestemmingsplan voor de historische binnenstad van Vianen opgesteld. Het plan richt zich op de actualisering van het ruimtelijk beleid voor de binnenstad. Vooruitlopend hierop is samen met de bewoners een functionele analyse opgesteld om een duidelijk beeld te krijgen van de bestaande situatie en wensen voor de toekomst. Dit gebeurde parallel aan een uitgebreide cultuurhistorische inventarisatie. Beide rapportages dienen als onderlegger voor het nieuwe bestemmingsplan.

De bestaande ruimtelijk-functionele structuur vormde de basis van het plan. Ook is aan de te verwachten ontwikkelingen, voor zover wenselijk en mogelijk, ruimte geboden. Er zijn op maat gesneden regelingen geformuleerd ter bescherming van specifieke kwaliteiten of juist om voldoende flexibiliteit in de toekomst te kunnen bieden. Een bijzonder onderdeel van de regeling is bijvoorbeeld het beschermd stadsgezicht.

Doordat in het voortraject samen met bewoners is nagedacht over de binnenstad, was het draagvlak groot en kon het bestemmingsplan relatief snel worden opgesteld. Het ontwerp is in februari 2013 in procedure gegaan. Tegen het ontwerpplan waren slechts negen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan Binnenstad is vervolgens op 6 juni 2013 gewijzigd vastgesteld.