Home / Projecten / Bestemmingsplan Binnenstad Vianen

Bestemmingsplan Binnenstad Vianen

Vianen

In 2011 is Lievense gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de historische binnenstad van Vianen. Het plan richt zich op de actualisering van het ruimtelijk beleid voor de binnenstad. Vooruitlopend hierop is samen met de bewoners een functionele analyse opgesteld om een duidelijk beeld te krijgen van de bestaande situatie en de wensen in de toekomst. Dit gebeurde parallel aan een uitgebreide cultuurhistorische inventarisatie. Beide rapportages dienen als onderlegger voor het nieuwe bestemmingsplan.

De bestaande ruimtelijk-functionele structuur vormt de basis van het plan. Maar ook is aan de te verwachten ontwikkelingen, voor zover wenselijk en mogelijk, ruimte geboden. Er zijn op maat gesneden regelingen geformuleerd ter bescherming van specifieke kwaliteiten of juist om voldoende flexibiliteit in de toekomst te kunnen bieden. Zo is een bijzonder onderdeel de regeling van het beschermd  stadsgezicht.

Doordat in het voortraject samen met bewoners is nagedacht over de binnenstad, was het draagvlak groot en kon het bestemmingsplan vrij snel worden opgesteld. Het ontwerp is in februari 2013 in procedure gegaan. Tegen het ontwerpplan zijn slechts negen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan Binnenstad is op 6 juni 2013 gewijzigd vastgesteld en is in te zien op ruimtelijke plannen.