Home / Projecten / Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte A1 Bedrijvenpark Deventer

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte A1 Bedrijvenpark Deventer

Deventer

In opdracht van gemeente Deventer heeft Lievense I WSP een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte uitgewerkt voor het bedrijvenpark in Deventer. Met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kunnen gemeenten sinds 2014 vooruit lopen op de komst van het omgevingsplan uit de Omgevingswet. Onder de nieuwe Omgevingswet worden bestemmingsplannen en bepaalde gemeentelijke verordeningen vervangen door één Omgevingsplan per gemeente, waarin regels komen voor een ‘goede fysieke leefomgeving’.

Aanleiding
Gemeente Deventer ontwikkelt ten zuiden van de Rijksweg A1 en ten westen van de spoorlijn Deventer – Zutphen een bedrijvenpark met een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en een duurzame inslag.

In het Tracébesluit ‘A1 Apeldoorn-Azelo’ is vastgesteld dat de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in beide richtingen verbreed wordt met extra rijstroken. Dit heeft invloed op het plangebied van het bedrijvenpark, waardoor de gemeente heeft besloten een nieuw bestemmingsplan (met verbrede reikwijdte) voor het bedrijvenpark te laten maken.

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
Naast een nieuw bestemmingsplan is er ook een herziening van het exploitatieplan uitgewerkt. Metafoor Ruimte Ontwikkeling heeft het exploitatieplan verzorgd en Lievense I WSP gevraagd het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor haar rekening te nemen. Duurzaamheid speelt daarbij een grote rol. Het bestemmingsplan bevat regels over duurzame energieopwekking, natuurinclusief bouwen en klimaatadaptatie.

Het ontwerp van beide plannen ligt tot en met 13 mei 2020 ter inzage.
Foto: Gemeente Deventer.