Home / Projecten / Bestemmingsplan Recreatiegebied Oortjespad

Bestemmingsplan Oortjespad

Woerden

In opdracht van Buitenplaats Kameryck en Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) heeft Lievense een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het recreatiegebied Oortjespad in Woerden.

Buitenplaats Kameryck is al vanaf 2007 op het terrein actief met een horecagelegenheid, een pitch & putt baan en diverse outdoor activiteiten. Buitenplaats Kameryck neemt een deel van het beheer op zich om het terrein als aantrekkelijk en vrij toegankelijk recreatiegebied te behouden voor inwoners en bezoekers.

Het bestemmingsplan is door ons in nauwe samenspraak met de recreatieondernemer, het recreatieschap en de gemeente Woerden opgesteld en medio mei 2015 voor een tweede keer (na eerdere uitspraak van de Raad van State) opnieuw in procedure gebracht en op 16 december 2015 gewijzigd vastgesteld.

In het nieuwe bestemmingsplan is de uitspraak van de Raad van State verwerkt. De planregels zijn waar nodig aangescherpt. Zo hebben we een specifieke regeling opgenomen omtrent het versterkt stemgeluid en muziekgeluid binnen gebouwen, waaronder in tenten en buiten op terrassen. Verder zijn er randvoorwaarden opgenomen voor evenementen die niet passen binnen het normaal toegestane gebruik.

Hiermee is een traject van bijna 5 jaar tot een succesvol einde gekomen en kunnen Buitenplaats Kameryck en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) verder met hun plannen voor een schoon, veilig en toegankelijk recreatieterrein.