Home / Projecten / Beweegbare verkeersbrug Dronryp

Beweegbare verkeersbrug Dronryp

Dronryp

Bij het Friese dorp Dronryp wordt een nieuwe beweegbare brug over het Van Harinxmakanaal gerealiseerd. De huidige, ruim 75 jaar oude brug wordt vervangen omdat deze in slechte staat verkeert en niet meer voldoet aan de huidige eisen. Zo kan vrachtverkeer met een totaalgewicht hoger dan 30.000 kg al jaren geen gebruik meer maken van de brug. De nieuwe beweegbare verkeersbrug krijgt een doorvaartbreedte van 17 meter en de doorvaarthoogte wordt 5,5 meter. Hierdoor kunnen in de toekomst ook grotere binnenvaartschepen gebruikmaken van het kanaal.

Het ontwerp van de nieuwe brug wordt uitgewerkt in bouwteamverband, waarbij opdrachtgever Provincie Fryslân en opdrachtnemer samen de nieuwe brug ontwerpen. Lievense werkt in dit bouwteam mee in opdracht van de hoofdaannemer Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw B.V. Andere partijen in het bouwteam zijn Machinefabriek Rusthoven B.V. (ontwerp en realisatie van de stalen brugdelen en het bewegingswerk) en Alewijnse B.V. (elektrotechnische installaties).

De werkzaamheden van Lievense omvatten onder andere de engineering van de fundaties, betonconstructies en de remmingwerken. Ook hebben wij de integrale ontwerpleiding in handen.

Het project is te volgen via Facebook.

Foto: ontwerpbureau IPV Delft