Home / Projecten / Bodemenergie Flevoland

Bodemenergie

Flevoland

In de provincie Flevoland wordt steeds meer gebruik gemaakt van bodemenergie. Het is een ontwikkeling die door de provincie wordt toegejuicht. Om optimaal gebruik te kunnen maken van bodemenergie brengt Lievense samen met IF Technology de technische en beleidsmatige mogelijkheden hiertoe voor de provincie in beeld.

In overleg met gebiedspartners, zoals MKB, woningcorporaties, banken en gemeenten, die bodemenergie daadwerkelijk willen toepassen, wordt beoordeeld welke kansen en belemmeringen er zijn met betrekking tot beheer, financiering, samenwerking, collectiviteit en innovatie.

In dit project zijn we begonnen met een inventarisatie van de kansen en belemmeringen voor de toepassing van bodemenergie, gebaseerd op de inhoudelijke kennis van IF en een workshop met de gebiedspartners. De kansen en belemmeringen zijn overzichtelijk weergegeven in een notitie bedoeld voor de gebiedspartners van de provincie.

Met deze kansen en belemmeringen en een aantal criteria voor succesvolle voorbeelden hebben we met een aantal gebiedspartners een aantal voorbeeldprojecten uitgewerkt in plannen van aanpak.