Home / Projecten / Bodemkwaliteitskaart Gemeente Tilburg

Bodemkwaliteitskaart

Tilburg

In het kader van een wettelijke verplichting die voortvloeit uit het Besluit Bodemkwaliteit maakt Lievense bodemkwaliteitskaarten voor veel gemeenten en provincies. De gemeente Tilburg maakte voor haar grondstromenbeleid gebruik van de overgangsregeling voor bodemkwaliteitskaarten van het Besluit bodemkwaliteit. Voordat de overgangsregeling op 1 januari 2014 afliep, wilde de gemeente haar bodembeleid actualiseren en volledig overgaan op de regelgeving van het Besluit. Lievense kreeg in dit kader de opdracht om een nieuwe bodemkwaliteitskaart op te stellen voor haar grondgebied. Deze kaart vormt, samen met de gemeentelijke bodemfunctieklassenkaart, de basis voor het grond- en baggerstromenbeleid dat de gemeente onder het Besluit wil voeren.