Home / Projecten / Bodemonderzoek Chemelot terrein

Bodemonderzoek Chemelot terrein

Geleen

Lievense is al jaren huisadviseur voor diverse bedrijven op het chemische complex van Chemelot in Geleen. Wij kennen het terrein (en haar bodem) als onze broekzak, zijn goed op de hoogte van actuele veiligheidsprocedures en maken gebruik een opgebouwde databank met bodemkwaliteitsgegevens.

Op grote chemische complexen is sprake van veel dynamiek. Denk aan verkoop van percelen aan nieuwe gebruikers, sloop van gebouwen en nieuwbouw. Lievense wordt ingeschakeld om onderzoek te doen naar de bodemkwaliteit en deze te beoordelen met het oog op realisatie van nieuwe functies en mogelijkheden tot hergebruik van vrijkomende grond. Daarbij is het vaak van belang dat snel wordt gehandeld en dat de uitvoering van het bodemonderzoek wordt afgestemd op de productie (die zo min mogelijk mag worden gestoord). Daarnaast worden medewerkers van Lievense opgeroepen in geval van situaties waarbij de bodem mogelijk verontreinigd is geraakt door incidenten. In een dergelijke situatie wordt bodemonderzoek uitgevoerd, indien nodig een plan van aanpak gemaakt en een eventuele sanering begeleid.

De medewerkers van Lievense zijn goed toegerust voor hun taak, werken zelfstandig en dragen eraan bij dat een bedrijf zich kan blijven focussen op hun productieproces.