Home / Projecten / Bodemonderzoek Chemelot terrein

Bodemonderzoek Chemelot terrein

Geleen

Lievense is al jaren ‘huisadviseur’ voor diverse bedrijven op het chemische complex van Chemelot in Geleen. Daarom kennen wij het terrein (en haar bodem) als onze broekzak, zijn we goed op de hoogte van de actuele veiligheidsprocedures en maken we gebruik van de in de tijd opgebouwde databank met bodemkwaliteitsgegevens.

Op grote chemische complexen is sprake van veel dynamiek, denk aan verkoop van percelen aan nieuwe gebruikers, en sloop en nieuwbouw. Lievense wordt ingeschakeld om onderzoek te doen naar de bodemkwaliteit en deze te beoordelen met het oog op de realisatie van nieuwe functies en de mogelijkheden tot hergebruik van vrijkomende grond. Het is daarbij vaak van belang dat snel wordt gehandeld, en dat de uitvoering van het bodemonderzoek wordt afgestemd op de productie die zo min mogelijk mag worden gestoord. Daarnaast worden onze medewerkers opgeroepen bij situaties waarin door incidenten de bodem mogelijk verontreinigd is geraakt. We voeren dan bodemonderzoek uit, maken indien nodig een plan van aanpak en begeleiden een eventuele sanering.

De medewerkers van Lievense zijn goed toegerust voor hun taak en werken zelfstandig. Ze dragen er aan bij dat het bedrijf zich kan concentreren op het productieproces. Zij zijn op het bedrijfsterrein kind aan huis, weten hoe belangrijk veiligheid is, en staan continu ‘stand by’ om te kunnen aantreden als de klant daarom vraagt.