Home / Projecten / CO2-footprints

CO2-footprints U15

Utrecht

Inzicht in de CO2-footprint helpt organisaties om de impact van hun mobiliteit én de mogelijkheden tot verduurzaming daarvan te kennen. Lievense heeft deelnemers aan het Utrechtse mobiliteitsplatform U15 ondersteund bij het in beeld brengen van deze CO2-footprint en de mogelijkheden tot reductie daarvan.

De U15 is een kennisdelingsplatform op het gebied van mobiliteit voor organisaties uit de omgeving Utrecht. Dit mobiliteitsplatform wordt gefinancierd vanuit het Beter Benutten programma van het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu. De belangrijkste doelen van de U15 zijn het realiseren van spitsmijdingen en stimulering van verdere verduurzaming van de mobiliteit. De effectiviteit van het platform wordt jaarlijks onder andere gemonitord met behulp van het CO2¬-footprint project.

Lievense voerde dit CO2-footprintproject uit voor de U15, in samenwerking met Arcadis en RHDHV. Deelnemende organisaties werden begeleid bij het opstellen van hun aan mobiliteit gerelateerde CO2-footprint. Daarnaast werden zij ondersteund bij het verder reduceren hiervan, onder andere door middel van het kennisdelingsspoor dat getrokken werd door Lievense. Onderdeel daarvan was het opstellen van drie maatregelrekenbladen waarmee de gevolgen van verschillende beleidskeuzes, zoals aanpassing van de leaseauto keuzemogelijkheden, in beeld kunnen worden gebracht. Ook werden ervaringen tussen organisaties in twee kennisdelingsbijeenkomsten uitgewisseld.

Meer informatie over dit project met U15.