Home / Projecten / CoVo2 Gemalen Zutphen

CoVo2 Gemalen

Zutphen

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de dijkverlegging Cortenoever Voorsterklei laten realiseren. Opdrachtnemer van dit project is de Vries en van der Wiel. Opdrachtnemer voor de bouw van de twee gemalen (gemaal Laag Helbergen en gemaal Nijenbeek) is GMB Civiel B.V. Lievense was –  in opdracht van GMB – verantwoordelijk voor dde i.h.w. gestorte en prefab betonconstructies berekeningen en tekeningen.