Home / Projecten / Derde kolk Prinses Beatrixsluis

Derde kolk Prinses Beatrixsluis

Nieuwegein

In opdracht van Rijkswaterstaat is door de combinatie Sas van Vreeswijk (BESIX, Heijmans, Jan de Nul) een derde kolk voor de Prinses Beatrixsluis gerealiseerd. De aanleg van een derde kolk en verbreding van het Lekkanaal was noodzakelijk omdat het aantal schepen dat het Lekkanaal passeert toeneemt en omdat schepen steeds groter worden. Met een derde doorgang kunnen in het vervolg meer schepen gebruikmaken van de Beatrixsluis. Zo kan het scheepvaartverkeer veilig en ongehinderd doorgaan. Door de verbreding van het kanaal ontstaat er ook extra ruimte voor ligplaatsen.

Rijksmonument

De sluis dateert uit 1938 en heeft de beschermde status van rijksmonument. Langs de oostzijde van het Lekkanaal bevinden zich nog objecten van een unieke, historische verdedigingslinie: de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW is genomineerd om in 2019 de status van UNESCO-werelderfgoed te krijgen. De uitbreiding van de sluis en de verbreding van het Lekkanaal vonden om die reden uiterst zorgvuldig plaats, zodat het rijksmonument geen geweld werd aangedaan en de UNESCO nominatie voor de NHW niet in gevaar kwam.

De derde kolk is 270 meter lang en 25 meter breed. De sluisdiepte bedraagt 5,8 meter minus NAP. De waterdiepte kan variëren van NAP -1,40 m tot NAP +6,40 m. Hierdoor kunnen schepen met een diepgang tot 4 meter gebruikmaken van de sluis. De nieuwe kolk is breder, langer en dieper dan de huidige twee kolken.

Lievense I WSP was zeer nauw betrokken bij dit project en verantwoordelijk voor het technisch ontwerp van de civiele constructies, primaire waterkering en alle kust- en oeverwerken van de derde sluiskolk. Het project was zeer complex door de omvang en de ligging in de NHW.

Historische kazematten

Voor de realisatie van het te verbreden kanaal moesten drie historische kazematten, gebouwd in 1936, 100 tot 150 meter verplaatst worden. Daarbij heeft Lievense I WSP het ontwerp voor de fundatie van de nieuwe locaties gemaakt en is een speciale pleisterconstructie ontworpen ten behoeve van de stabiliteit van een beschadigde kazemat. Daarnaast was Lievense I WSP verantwoordelijk voor het ontwerp van de voorhavens, die net als de overige constructieonderdelen van de sluis ontworpen is in Revit 3D.

Op 6 februari 2019 is de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis officieel geopend door Prinses Beatrix. Hierna is gestart met de renovatie van de bestaande kolken.

Bekijk onderstaande film van Rijkswaterstaat. Deze brengt de werkzaamheden van de aanleg van deze kolk, het verleggen van de primaire waterkering (Lekdijk) en de verbreding van het Lekkanaal in beeld.