Home / Projecten / Derde kolk Prinses Beatrixsluis

Derde kolk Prinses Beatrixsluis

Nieuwegein

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt door de combinatie Sas van Vreeswijk (BESIX, Heijmans, Jan de Nul) een derde kolk voor de Prinses Beatrixsluis gerealiseerd. De aanleg van een derde kolk en verbreding van het Lekkanaal is noodzakelijk omdat het aantal schepen dat het Lekkanaal passeert toeneemt, en omdat schepen steeds groter worden. Met een derde doorgang kunnen in het vervolg meer schepen gebruikmaken van de Beatrixsluis. Zo kan het scheepvaartverkeer veilig en ongehinderd doorgaan. Door de verbreding van het kanaal ontstaat er ook extra ruimte voor ligplaatsen.

De bestaande sluis dateert uit 1938 en heeft de beschermde status vanrijksmonument. Langs de oostzijde van het Lekkanaal bevinden zich nog objecten van een unieke, historische verdedigingslinie: de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW is genomineerd om in 2019 de status van UNESCO-werelderfgoed te krijgen. De uitbreiding van de sluis en de verbreding van het Lekkanaal moeten om die reden uiterst zorgvuldig plaatsvinden, zodat het rijksmonument geen geweld wordt aangedaan en de UNESCO nominatie voor de NHW niet in gevaar komt.

De derde kolk wordt minstens 270 meter lang en 25 meter breed. De sluisdiepte zal 5,8 meter minus NAP bedragen. De waterdiepte kan variëren van NAP -1,40 m tot NAP +6,40 m. Hierdoor kunnen schepen met een diepgang tot 4 meter gebruikmaken van de sluis. De nieuwe kolk is breder, langer en dieper dan de huidige twee kolken.

Lievense is zeer nauw betrokken bij dit project en verantwoordelijkheid voor het technisch ontwerp van de civiele constructies, de primaire waterkering en alle kust- en oeverwerken van de derde sluiskolk. Het project is zeer complex, door de omvang en de ligging in de NHW, en heeft het ontwerpteam voor grote uitdagingen gesteld.

Zo moesten voor de realisatie van het te verbreden kanaal drie historische kazematten, gebouwd in 1936, ongeveer 100-150 meter verplaatst worden. Daarvoor hebben wij het ontwerp gemaakt voor de fundatie van de nieuwe locaties en is een speciale pleisterconstructie ontworpen ten behoeve van de stabiliteit van een beschadigde kazemat.

Verder was Lievense verantwoordelijk voor het ontwerp van de voorhavens, die net als de overige constructieonderdelen van de sluis ontworpen is in Revit 3D.

Het ontwerp en de realisatie voor de uitbreiding van de Beatrixsluis wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk, bestaande uit Besix, Jan de Nul en Heijmans. Martens en Van Oord is verantwoordelijk voor het grondwerk. Projectleider Ad Hamers van Lievense: “Wij hebben in het verleden vaker sluisprojecten met ze gedaan. De samenwerking tussen én met alle betrokken partijen verloopt tot nu toe prettig. Het helpt wanneer je je flexibel opstelt en een goede relatie opbouwt met de mensen die buiten aan het werk zijn.”

Op 6 februari 2019 is de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis officieel geopend door Prinses Beatrix. Hierna is gestart met de renovatie van de bestaande kolken.

Bekijk onderstaande film van Rijkswaterstaat. Deze brengt de werkzaamheden van de aanleg van deze kolk, het verleggen van de primaire waterkering (Lekdijk) en de verbreding van het Lekkanaal in beeld.