Home / Projecten / Duinhotel Tien Torens

Duinhotel Tien Torens

Zoutelande

Lievense was hoofdconstructeur van het project Duinhotel Tien Torens. Dit vroeger witte gebouw is nu een trapeziumvormig hotel bedekt met helmgras. Lievense heeft de constructie ontworpen en het hele project begeleid tot en met de uitvoering. Het bouwen in de duinen vereiste de nodige creativiteit en stelde hoge eisen aan de uitvoering en de samenwerking tussen alle partijen.

Het gebouw volgt de contouren van het duin waar het tegenaan gebouwd is. Stap voor stap is er met de constructie tegen het duin omhooggegaan, zodat het natuurlijke talud niet zou worden verstoord. Dat is gelukt en nu werkt de gehele constructie als één geheel en is hij stevig verankerd in de duinen.

Unieke prefab gevelelementen

Doordat het gebouw de helling van de duin volgt zijn, er veel verspringingen in de constructie. Veel kolommen moesten daarom direct op de verdiepingsvloeren geplaatst worden. In de vloeren moest ponswapening worden opgenomen, waarbij het tijdens de uitvoering van groot belang was om goed op te letten dat die op de juiste manier aangebracht werd. Een bijzonder aspect van deze constructie is de montage van de uniek vormgegeven prefab gevelelementen, waarvoor samen met de aannemer oplossingen werden gevonden.

Duurzame elementen

Het gebouw is onder een hoek van 45 graden gebouwd, zodat de zon ook de terrassen aan de noordzijde kan bereiken. Luifels zorgen ervoor dat de hoogstaande zomerzon niet naar binnen schijnt, zodat het daar aangenaam koel blijft. De winterzon kan de duinlodges echter wel bereiken. Doordat het hotel onder een laag grond ligt, is het uitstekend geïsoleerd. Warmtepompen zorgen voor een duurzame bron van warmte en in het glas van de luifels zijn zonnecollectoren geïntegreerd. Het dak is bedekt met zonnepanelen.

Groene gevel

De gevel bestaat uit verschillende lagen. Op het beton is een drainageleiding aangelegd, zodat het vocht kan worden afgevoerd en het zand niet uitspoelt. Rondom deze leidingen liggen kleikorrels die het vocht vasthouden en houvast bieden voor de wortels van het helmgras. Bovenop de kleikorrels ligt een laag zand, waarin een anti-erosieplaat geplaatst is. Deze honingraatplaat zorgt ervoor dat alles op zijn plek blijft. In het zand is helmgras geplant en zijn zaden van andere duingrassoorten gezaaid. Het zand is afgedekt met een vlasvezeldoek, over twee jaar is dit natuurlijke product verteerd en dient het als voeding voor het helmgras, maar tot die tijd houdt dit het zand op zijn plek.