Home / Projecten / Duurzaam GWW: DuboCalc aanbesteding fietsbrug

Duurzaam GWW: DuboCalc aanbesteding fietsbrug

Meierijstad

Voor de jongste gemeente van Nederland, Meierijstad (Noord-Brabant), is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. In dat kader is de gemeente voornemens een duurzame fietsbrug aan te leggen over het riviertje de Aa. Het aanbestedingstraject daartoe wordt begeleid door ingenieursbureau Westenberg BV. Westenberg is een goede partner van Lievense, onder meer binnen het raamcontract Ingenieursdiensten van Rijkswaterstaat.

De gemeente wil graag de markt uitdagen om te komen met zo duurzaam mogelijke oplossingen voor deze fietsbrug. Lievense is daarom door Westenberg benaderd om te adviseren hoe duurzaamheid het beste in de EMVI-beoordeling van de aanbesteding kan worden meegenomen. Ons advies om daarvoor, in aansluiting op de Aanpak Duurzaam GWW, softwaretool DuboCalc in te zetten is door de gemeente inmiddels overgenomen. Intussen zijn wij van start met het doorrekenen van een referentieontwerp in DuboCalc.

Ook adviseren wij in dit project over welk gewicht aan duurzaamheid kan worden toegekend in de EMVI-score en begeleiden wij het verdere aanbestedingstraject ten aanzien van duurzaamheid.