Home / Projecten / Engineering Brug Krompad

Engineering Brug Krompad

Langelille

De brug bij het Krompad in Langelille is vernieuwd. De brug over de Tjonger werd in 1943 gebouwd en zorgt voor een snelle verbinding tussen Lemmer en Wolvega. De brug was echter zwaar verouderd en had een sobere uitstraling, waardoor een nieuwe brug is gerealiseerd. De moderne brug is ontworpen met twee tussensteunpunten en natuurlijke taluds voor een open uitstraling. De palen van de tussen- en eindsteunpunten zijn rechtstreeks opgenomen in het dek. Er is daarbij geen landhoofd of kesp/onderslagbalk toegepast. De prefab elementen zijn constructief in dwarsrichting gekoppeld middels natte knopen over de lengte van de brug en in langsrichting middels natte knopen ter plaatse van de steunpunten.

Engineering paalfundering

Lievense heeft de engineering van de paalfundering van de brug uitgevoerd. Hierbij moest rekening gehouden worden met de (deels) verwijderde bestaande fundering. Het team van ervaren engineers heeft de stabiliteitsberekeningen van het talud en de tijdelijke stalen constructie voor het plaatsen van de prefab elementen berekend en getekend. Daarnaast hebben wij ook de engineering van de prefab betonnen randelementen in combinatie met de bevestiging van de brugleuning, natte koppen van het dek en betonnen stootplaten op de stalen console uitgevoerd.

LEAN-methode

Op initiatief van Koninklijke Oosterhof Holman is, op basis van de bouwagenda om de productiviteit binnen de GWW sector te verhogen, dit project volgens een volledige LEAN samenwerking uitgewerkt. Middels LEAN engineering en LEAN plannen (daily stand) is de uitvoeringstijd flink verkort en het proces geoptimaliseerd. Binnen 4 weken werd de bestaande brug gesloopt en de nieuwe brug opgebouwd. De brug was na 6 weken weer open voor het verkeer. De normale bouwtijd van 12-14 weken is hierbij gehalveerd.

Tijdens de LEAN plansessies is een gedetailleerde planning gemaakt, waarin de werkzaamheden van de verschillende aannemers nauwkeurig op elkaar werd afgestemd. Beperkingen in het uitvoeringsproces en mogelijke oplossingen werden snel besproken en verwerkt. Op deze manier kon de brug snel weer in gebruik worden genomen en ondervond de omgeving zo min mogelijk hinder.