Home / Projecten / Gashouder Maastricht

Gashouder Lage frontweg

Maastricht

De Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. (WOM) wil de Gashouder, aan de Lage Frontweg in Maastricht, de komende 5 jaar tijdelijk inzetten als locatie voor het organiseren van verschillende soorten cultuurgerelateerde evenementen. De locatie heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming ‘Groen’. Cultuurgerelateerde evenementen passen niet binnen deze bestemming en er is nadere besluitvorming nodig om het afwijkende tijdelijke gebruik planologisch mogelijk te maken.

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is door Lievense een ruimtelijke motivering opgesteld en bijbehorende onderzoeken uitgevoerd dan wel begeleid. De omgevingsaspecten geluid, externe veiligheid, ecologie, bereikbaarheid en parkeren, die een mogelijke belemmering kunnen vormen, zijn hierbij aan bod gekomen. Op basis van onze ruimtelijke motivering is de omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. De komende vijf jaar kunnen er in de gashouder evenementen worden gehouden op basis van een evenementenvergunning.