Home / Projecten / Gebiedsvisie Polstraat Wijk en Aalburg

Gebiedsvisie Polstraat

Wijk en Aalburg

De Polstraat is een belangrijke toegangsweg naar het dorp Wijk en Aalburg. De straat is volop in beweging. Bedrijvigheid breidt zich uit en er zijn wensen voor tweede woningen op eigen terrein. Middels de Gebiedsvisie Polstraat, die door co-creatie tot stand is gekomen, worden de kwaliteiten van het gebied gewaarborgd, maar ook ruimte gegeven aan nieuwe gewenste ontwikkelingen. Daardoor ontstaat er een nieuwe balans tussen wonen, bedrijvigheid, water en groen.

De visie is via veel participatie en co-creatie tot stand gekomen. Tijdens een energieke werksessie gingen bewoners aan de slag met schaar en lijm om hun ideeën op de kaart te zetten. Aan hen werd gevraagd waar zij nieuwe woningen of lichte bedrijvigheid passend vinden. Daarnaast bleek er veel behoefte aan prettige wandelroutes en beleving van het gebied.

Later hebben we eenzelfde werksessie gedaan met de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden. Verkeer was ook hier een belangrijk onderwerp. Na het verwerken van de uitkomsten van de werksessies werd een integrale gebiedsvisie opgesteld.