Home / Projecten / Grondstof overslagfaciliteit Vitelia

Grondstofoverslagfaciliteit Vitelia

Wanssum

Een van de grootste mengvoedercoöperaties in Nederland, Vitelia, heeft in het Limburgse Wanssum een nieuwe grondstofoverslagfaciliteit gebouwd. Op deze locatie worden grondstoffen voor veevoer aangevoerd door binnenvaartschepen en tijdelijk in bulk opgeslagen. Vanaf deze locatie worden de grondstoffen vervolgens verder verspreid.

Functioneringsproces overslagfaciliteit

Vanuit de schepen worden de grondstoffen op een transportbaan overgeslagen naar het silogebouw. Eerst komen de grondstoffen in een elevatortoren die zich naast het silogebouw bevindt. Hier worden de grondstoffen gewogen en ontdaan van mogelijke verontreiniging die tijdens het transport is ontstaan. Vanuit de elevatortoren worden de grondstoffen met horizontale transportbanden, die gesitueerd zijn op 54 meter hoogte boven de silo’s, naar de juiste silo getransporteerd.

Onder de elevatortoren bevindt zich een zeven meter diepe kelder, waarin grondstoffen gestort kunnen worden die niet per schip, maar met een vrachtwagen geleverd worden. Vervolgens worden deze grondstoffen weer omhoog overgeslagen naar de elevatortoren. In de onderbouw van de silo’s zijn drie laadbanen gesitueerd, waar vrachtwagens onder de silo’s kunnen rijden om gevuld te worden. Op deze manier kunnen de grondstoffen weer verder vervoerd worden.

Constructieve uitdagingen

De overslagfaciliteit is ontworpen in samenwerking met Tebodin. Lievense was verantwoordelijk voor de uitvoeringsengineering, deels in opdracht van aannemer Wijnen Bouw uit Someren. De grootste uitdaging in het project was het enorme gewicht van de silo’s op de onderbouw, zowel vanwege de zware constructie (40 meter hoge silo’s) als het gewicht dat de silo’s dragen wanneer ze gevuld zijn met grondstoffen.

Ook de tussenvloer, die zich op 13,5 meter hoogte bevindt, vormde een uitdaging voor onze constructeurs. Onder de tussenvloer bevinden zich de laadbanen en trechtermonden van de silo’s. De silowanden sluiten aan de bovenzijde op de tussenvloer aan, die 40 meter de lucht in gaan.

Ook in de uitvoering is nagedacht over de constructie van het gebouw. De 40 meter hoge silowanden zijn met een glijkist van 3 meter hoog opgetrokken, van een niveau van 13,5 meter tot 34 meter. Dit was een continu stortproces waarbij de wapeningskist met een stijghoogte van 5 centimeter per uur werd opgetrokken. Iedere keer werd een laag beton gestort en wanneer de bekisting was gepasseerd, werd het beton uitgehard.