Home / Projecten / Grondwater-verontreiniging

Advisering grondwaterverontreiniging

Heerlen

Lievense heeft Bosatex geadviseerd bij de aanpak van een plaatselijke bodemverontreiniging van verschillende (voormalige) chemische wasserijen. Een van deze wasserijen is Uniforma in Hoensbroek waar in de jaren 1958 tot 2016 kleding werd gereinigd. Als gevolg van de bedrijfsvoering waren oplosmiddelen in de bodem terechtgekomen en geaccumuleerd boven een 20 meter diepe bruinkoollaag. Vanuit deze zaklaag van ‘puur product’ ontstond een grondwaterverontreiniging met een lengte van 450 meter die de gemeentegrens van Brunssum overschreed.

Na veel en innovatief onderzoek (MIP-sondes) werd de omvang van de zaklaag vastgesteld, alsmede de omvang van de verontreiniging. Met binnenluchtonderzoek werd beoordeeld of er sprake was van humane risico’s. Ook werd vastgesteld of de grondwaterverontreiniging een bedreiging vormde voor kwetsbare objecten. Ten behoeve van een kosteneffectieve aanpak werden verschillende alternatieven uitgewerkt en afgewogen. Deze werden op basis van een ‘multi criteria analyse’ met elkaar vergeleken. In het saneringsplan werd een aanpak op maat uitgewerkt. Deze bestond uit monitoring van de pluim en een aanpak van het meest vervuilde deel van het brongebied met behulp van thermische technieken.

Dankzij de ruime kennis en ervaring van Lievense is een daadkrachtige aanpak gerealiseerd waarmee alle risico’s werden beheerst en de oorzaak van de omvangrijke verontreiniging juist en effectief kon worden aangepakt.