Home / Projecten / Grondwater verontreiniging Bosatex

Advisering grondwaterverontreiniging

Heerlen

Lievense adviseert Bosatex bij de aanpak van een bodemverontreiniging ter plaatse van verschillende (voormalige) chemische wasserijen. Een van deze wasserijen is Uniforma te Hoensbroek, waar van 1958 tot 2016 kleding is gereinigd.

Als gevolg van de bedrijfsvoering zijn oplosmiddelen in de bodem terechtgekomen, en geaccumuleerd boven een 20 meter diepe bruinkoollaag. Vanuit deze zaklaag van ‘puur product’ is een grondwaterverontreiniging met een lengte van 450 meter ontstaan, welke de gemeentegrens van Brunssum overschrijdt.

Na veel en innovatief onderzoek (MIP-sondes) is de omvang van de zaklaag vastgesteld, alsmede de omvang van de verontreiniging. Met binnenluchtonderzoek is beoordeeld of sprake is van humane risico’s. Bovendien is vastgesteld of de grondwaterverontreiniging kwetsbare objecten bedreigd.

Ten behoeve van een kosteneffectieve aanpak zijn verschillende alternatieven uitgewerkt en afgewogen, en op basis van een ‘multi criteria analyse’ met elkaar vergeleken. In het saneringsplan is een aanpak ‘op maat’ uitgewerkt die bestaat uit monitoring van de pluim en een aanpak van het meest vervuilde deel van het brongebied met thermische technieken.

De kennis en ervaring van Lievense is gebruikt om tot een aanpak te komen waarmee alle risico’s worden beheerst en de oorzaak van de omvangrijke verontreiniging wordt aangepakt zodat nazorg eindig wordt.