Home / Projecten / Grondwatermeetnet Hart van Brabant

Grondwatermeetnet Hart van Brabant

Brabant

In opdracht van de gemeenten Tilburg, Dongen, Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Oirschot en Reusel-De Mierden heeft Lievense een grondwatermeetnet geïnstalleerd bestaande uit circa 260 peilbuizen. De peilbuizen zijn afgewerkt met een robuuste afsluitbare beschermkoker en voorzien van een datalogger. De dataloggers registreren per uur de grondwaterstand, zodat er inzicht ontstaat in het verloop van grondwaterstanden in de tijd. De directievoering en toezicht in het veld is uitgevoerd door Brabant Water.

De opdrachtgever stelt hoge kwaliteitseisen aan het afwerken van de meetpunten zodat deze voor de lange termijn geschikt zijn. Om te komen tot een betrouwbaar en kwalitatief meetnet is de dataverwerking van de veldgegevens van cruciaal belang. Er is een database ingericht zodat de veldgegevens geautomatiseerd worden verwerkt in de te leveren formats. Tevens worden met behulp van GIS de meetpunten van het meetnet ruimtelijk inzichtelijk gemaakt, zodat de gegevens van een meetpunt eenvoudig zijn op te vragen.