Home / Projecten / Haalbaarheidsstudie brug Demerara Rivier, Guyana

Haalbaarheidsstudie brug Demerara Rivier, Guyana

Guyana

Lievense heeft in opdracht van het Ministerie van Publieke Werken in Guyana een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het bouwen van een nieuwe brug over rivier Demerara bij hoofdstad Georgetown.

De rivier heeft een totale breedte van maar liefst 2 kilometer en vormt een belangrijke verkeersader voor zeeschepen die richting het achterland varen in verband met de bauxietexport en import van olieproducten. De huidige brug, een zogeheten drijvende brug, is ruim 40 jaar oud en hoognodig aan vervanging toe. Niet alleen omdat de technische levensduur intussen is verstreken, maar ook omdat het aantal files sterk is toegenomen in de nabije omgeving dankzij de stijgende werkgelegenheid en woningbouw.

Werkzaamheden

Lievense heeft een planvormingsstudie uitgevoerd naar de juiste locatie van de nieuwe brug, het omliggende wegennetwerk en de vormgeving van de nieuwe brug. De mogelijkheden voor een brug met een hoogte van 50 meter en brug met een beweegbaar brugdeel zijn onderzocht. Het onderzoek omvatte tevens een milieueffectenstudie, een maatschappelijke kosten-batenanalyse, het uitwerken van een businessplan evenals een financieringsplan van het project op de private markt.

Uit het onderzoek kwam als beste locatie Houston Versailles naar voren. Qua configuratie is een brug met doorvaart 20 m en  een beweegbaar deel met opening tot 50 m hoog geadviseerd. De beweegbare brug zal alleen gebruikt worden voor zeevaart, hetgeen het aantal openingen beperkt.

Tot slot is een uitvraagdocument gemaakt ter selectie van marktpartijen die bereid zijn een aanbieding te doen voor een Finance, Built, Operate en Maintain contract.