Home / Projecten / Herbestemming voormalige Gasfabriek

Herbestemming voormalige Gasfabriek

Maastricht

De voormalige gemeentelijke Gasfabriek is een rijksmonument gelegen aan de Cabergerweg in Maastricht. Het gebouw is in 1912 gebouwd. De Gasfabriek werd in 1930 stilgelegd, maar het gebouw werd daarna in gebruik genomen door de NV Bataafsche Rubber Industrie. Vanaf 1970 stond het gebouw voornamelijk leeg. Door de jarenlange leegstand is er schade ontstaan door vocht en beperkt onderhoud.

Herbestemming: designstudio

Het rijksmonument heeft inmiddels een nieuwe bestemming gekregen. De komst van een designstudio zorgt dat het gebouw wordt gerestaureerd. Op de begane grond en eerste verdieping komt een atelier met werkplaatsen. Daarnaast worden er een tweeverdiepingenhoge botanische kas met een aansluitende waterpartij, een beeldentuin met paviljoen, publieke en educatieve ruimtes en een aantal ‘artist-in-residence’-studio’s op de verschillende etages gebouwd.

De herbestemming vindt plaats in twee fasen. In de eerste fase worden verschillende aanpassingen aan de schil van het gebouw doorgevoerd. Daarna worden de gevelvlakken aan de buitenzijde gerenoveerd, de binnenzijde van de gevels voorzien van een ‘box’, een zogenaamde binnendoos voor de gevel met behoud van de monumentale elementen, en de daken voorzien van nieuwe dakisolatie en dakbedekking.

Bouwfysisch onderzoek

Lievense I WSP heeft in opdracht van Belvédère WOM BV een bouwfysisch onderzoek uitgevoerd in het rijksmonument. Het onderzoek moest inzichtelijk maken wat de bouwfysische gevolgen zouden zijn van de geplande aanpassingen en het gebruik van het rijksmonument als atelier. Hierbij is gekeken naar de kans op oppervlaktecondensatie en schimmelvorming als gevolg van te lage oppervlaktetemperaturen en de kans op inwendige condensatie als gevolg van damptransport door diffusie en luchtstroming.

Door middel van driedimensionale koudebrugberekeningen (gebaseerd op NEN 2778:2015) is voor diverse bouwkundige knooppunten – uitgaande van de dimensionale en bouwfysische eigenschappen – het risico op oppervlaktecondensatie onderzocht.

 

Het risico op inwendige condensatie in de gevels en daken is onderzocht door middel van dampdiffusie berekeningen (Glaser / gebaseerd op EN-ISO 13788). Hierbij is rekening gehouden met de te verwachten klimaatcondities binnen en buiten het gebouw. Ook zijn de thermische eigenschappen en de dampdiffusieweerstanden van de diverse materialen in de constructies in beschouwing genomen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de transformatie van het rijksmonument naar een designstudio mogelijk is zonder nadelige bouwfysische gevolgen voor de monumentale onderdelen van het gebouw.