Home / Projecten / Herontwikkeling RDM haventerrein

Herontwikkeling RDM haventerrein

Rotterdam

Lievense heeft eind 2012 de aanbesteding gewonnen om de constructieve werkzaamheden te verrichten bij de ontwikkeling van het bestaande RDM vastgoed in de haven van Rotterdam. In opdracht van Port of Rotterdam worden meerdere gebouwen ingrijpend gerenoveerd, wat onder andere gevolgen had voor de constructies van die gebouwen. Lievense heeft dit, in overleg met de overige partijen, op de juiste manier in kunnen vullen.

Het totale RDM terrein omvat ca. 95.000 m² loodsruimte en ca. 15.000 m² kantoorfunctie die zijn verdeeld over verschillende objecten. Lievense heeft onder andere gewerkt aan de Onderzeebootloods (7.400 m²), de Middenstrip (5.000 m²) en de Dokloods.

Het plan en de verschillende gebouwen voorzien in meerdere functies, waaronder creatieve industrie, maritieme industrie, educatie en kantoren. Doel van de herontwikkeling is het aantrekken van hoogwaardige activiteiten en het terugbrengen en behouden van de monumentale en authentieke uitstraling.
De constructie van de Dokloods en het Centraal magazijn bestaat hoofdzakelijk uit dragend metselwerk met stalen kolommen, vloerliggers en spanten met houten balken en dakbeschot. Daar waar delen van het gebouw vervangen moesten worden, bijvoorbeeld de lichtkappen, is gezocht naar een oplossing die qua gewicht zoveel mogelijk in de buurt van het origineel kwam. Hierbij is ook de wijze van belastingafdracht zoveel mogelijk gelijk gehouden. Hierdoor konden veel controleberekeningen buiten beschouwing worden gelaten, wat veel tijdswinst heeft opgeleverd.

Door de leeftijd van de gebouwen en minimaal beschikbare informatie op constructief gebied, moest Lievense komen met creatieve oplossingen. Daar waar nieuwe vloeren toegevoegd zijn, is de belasting opgenomen door een nieuwe fundering. Op deze manier ontstond er geen belastingsverhoging op de, deels onbekende, fundering van de bestaande gebouwen.

Bij het project de Middenstrip zijn de metselwerk kopgevels vervangen door een gevel met glazen puien. Omdat het ging om dragende kopgevels, moest hiervoor een constructieve oplossing worden bedacht, die wel in evenwicht was met de esthetische uitstraling die de architect had bedacht. De schijfwerking van het metselwerk is daarom overgenomen door stabiliteitsverbanden achter het glas.

In de voorbereidingsfase was het, doordat de gebouwen nog in gebruik waren, niet mogelijk een 100% opname te doen van de constructie. Eventueel destructief onderzoek was hierdoor ook niet mogelijk. Daarom heeft Lievense tijdens de uitvoering veel contact gehad met de aannemer en zijn er diverse controles uitgevoerd op de bouw. In overleg met de aannemer zijn vervolgens op het werk oplossingen bedacht voor de geconstateerde constructieve gebreken. Door deze flexibiliteit te tonen kon er flexibel en snel gewerkt worden.

Renovatie Grofsmederij en Ketelmakerij
Op dit moment wordt er door Slavenburg Bouw gewerkt aan het renoveren van de Grofsmederij / Ketelmakerij. Deze gebouwen worden voor verhuur gereed gemaakt. De daken worden waar nodig vervangen, het gevelmetselwerk wordt hersteld en deels vervangen en er komen nieuwe vloeren in. De staalconstructie wordt waar nodig vervangen dan wel opgeknapt. Er komen nieuwe ramen- en deuren in en er komt een geheel nieuwe entree met glazen puien. Op deze manier zijn de bestaande gebouwen straks zeer geschikt voor verhuur en is dit een unieke locatie voor de huurder.