Home / Projecten / Het Gelders Huis

Het Gelders Huis

Arnhem

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland gunde het consortium In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova) het project Het Gelders Huis. De provinciale organisatie is versoepeld en wordt steeds transparanter, toegankelijker en gericht op verbinden en samenwerken. Dit waren tevens belangrijke waarden voor het ontwerp van Het Gelders Huis. De kracht van het ontwerp van iDNova lag in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de architectonische vertaling daarvan naar de 21e eeuw.

Verbindend gebouwontwerp

Door de interactie tussen de drie gebouwen – Sabelspoort, Huis der Provincie (HdP) en Nieuwbouw – vertelt het ensemble het verhaal van de provinciale organisatie. Het ontwerp vormt een verbindende schakel binnen het stedelijk weefsel en het begrip ‘verbinden’ is leidend voor het gehele gebouwontwerp.

Zo is het gevelstramien van de nieuwbouw geënt op de vormgeving van de langsgevels van het Huis der Provincie en zijn verbindingen gemaakt tussen het Huis der Provincie en de nieuwbouw. Ook is een centraal vergadercentrum gerealiseerd. Een binnenhof, overkapt met een bijzonder vormgegeven atriumdak, functioneert als het logistieke bronpunt en levendige hart van het gebouwcomplex. De overkapping zorgt voor een beperking van het energieverbruik van het gehele complex en maakt dit binnenhof multifunctioneel inzetbaar voor bijeenkomsten.

Eigentijdse functionaliteit

Doordat werd gekozen voor een nieuwbouwdeel in plaats van het behouden van Rijnstate, is vele malen beter voldaan aan de comforteisen van lucht, licht, ruimte, materiaalgebruik en flexibiliteit. Het gebouw kent een hoge mate van indelings- en gebruiksflexibiliteit, waardoor het kan meebewegen met organisatieveranderingen. Zo blijft het decennialang hét provinciehuis met een optimale, eigentijdse functionaliteit en nationale allure.

Publiek Private Samenwerking

De revitalisatie van de bestaande huisvesting en de nieuwbouw vond plaats in een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBMO-contract. Bij een DBMO-contract komen ontwerp, (ver- en nieuw)bouw, onderhoud en exploitatie voor een langere periode in handen van één private partij te liggen. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van twintig jaar. De indicatieve omvang van het nieuwe gebouw komt, op basis van vastgestelde uitgangspunten, op circa 16.000 m² bruto vloeroppervlak revitalisatie van de bestaande huisvesting (Huis der Provincie en de Sabelspoort) en circa 13.000 m² bruto vloeroppervlak Nieuwbouw inclusief parkeren en beheer en onderhoud van de bestaande parkeergarage Prinsenhof C.