Home / Projecten / Het Gelders Huis

Het Gelders Huis

Arnhem

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft het consortium In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova) het project Het Gelders Huis gegund. De provinciale organisatie is versoepeld en wordt steeds transparanter, toegankelijker en gericht op verbinden en samenwerken. Dit zijn tevens belangrijke waarden voor het ontwerp van Het Gelders Huis. De kracht van het ontwerp van iDNova ligt in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de architectonischevertaling daarvan naar de 21e eeuw.

Door de interactie tussen de drie gebouwen – Sabelspoort, Huis der Provincie (HdP) en Nieuwbouw – vertelt het ensemble het verhaal van de provinciale organisatie. Het ontwerp vormt een verbindende schakel binnen het stedelijk weefsel en het begrip ‘verbinden’ is leidend voor het gehele gebouwontwerp. Zo is het gevelstramien van de nieuwbouw geënt op de vormgeving van de langsgevels van het HdP en worden verbindingen gemaakt tussen het HdP en de nieuwbouw. Ook wordt er een centraal vergadercentrum gerealiseerd. Een met een bijzonder vormgegeven atriumdak overkapt binnenhof functioneert straks als het logistieke bronpunt en levendige hart van het gebouwcomplex. Deze overkapping zorgt voor een beperking van het energieverbruik van het gehele complex en maakt dit binnenhof multifunctioneel inzetbaar voor bijeenkomsten.

Door te kiezen voor een nieuwbouwdeel in plaats van het behouden van Rijnstate wordt vele malen beter voldaan aan de comforteisen van lucht, licht, ruimte, materiaalgebruik en flexibiliteit. Het gebouw kent een hoge mate van indelings- en gebruiksflexibiliteit waardoor het kan meebewegen met organisatieveranderingen. Zo blijft het decennialang hét provinciehuis met een optimale, eigentijdse functionaliteit en nationale allure.

PPS-contract
De revitalisatie van de bestaande huisvesting en de nieuwbouw vindt plaats in een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBMO-contract. Bij een DBMO-contract komen ontwerp, (ver- en nieuw)bouw, onderhoud en exploitatie voor een langere periode in handen van één private partij te liggen. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van twintig jaar. De indicatieve omvang van het nieuwe gebouw komt op basis van vastgestelde uitgangspunten op circa 16.000 m² bruto vloeroppervlak revitalisatie van de bestaande huisvesting (Huis der Provincie en de Sabelspoort) en circa 13.000 m² bruto vloeroppervlak Nieuwbouw inclusief parkeren en beheer en onderhoud van de bestaande parkeergarage Prinsenhof C.