Home / Projecten / Hogeschool Inholland Rotterdam

Hogeschool Inholland

Rotterdam

Het bestaande gebouw van Hogeschool Inholland in Rotterdam is een rechthoekig gebouw van negen verdiepingen met een oppervlakte van 20.000 m². Dit is met 15.000 m² uitgebreid. De uitbreiding bestaat in grote lijnen uit drie delen. Een laagbouwgedeelte evenwijdig aan het bestaande gebouw van drie verdiepingen. Daarboven, haaks op het bestaande gebouw, een bruggebouw van negen verdiepingen. Dit bruggebouw overspant een metrolijn die hier bovengronds komt. Lievense was als bouwkundig adviseur betrokken bij dit project.

De werkzaamheden voor Lievense bestonden in eerst instantie uit de controle van bestektekeningen van de architect en de installateurs met bijbehorende bestekken en de bouwkundige uitwerking van het project van bestek- naar uitvoeringsfase. De bouwkundige uitwerking bestond onder meer uit het tekenen van plattegronden, doorsneden, gevels, trappenhuizen, liften, kozijnstaten en plafonds met alle bijbehorende detailleringen. Later is aan onze opdrachtde controle van het tekenwerk van derden, zoals (vormgeving) staalconstructies, installateurs en controle van alle bouwkundige onderdelen zoals trappen, balustrades, liften, kozijnen, gevels en plafonds toegevoegd.

Daarnaast is er door ons bouwkundig tekenwerk verricht ten behoeve van de uiteindelijke indeling van lokalen, spreekkamers etc. Bij het uitwerken van de werktekeningen en de controle van de tekeningen van derden is naast de handhaving op de architectonische aspecten ook de maatvoering gecontroleerd. Voor het maken van werktekeningen zijn de aangereikte bestekgegevens van de architect verder uitgewerkt. Een grote uitdaging was de uitwerking van de vliesgevels. Het ontwerp van de gevel was (gedeeltelijk) gelijk aan de gevel van het bestaande gebouw. Het elementensysteem van deze gevel bleek echter niet meer leverbaar en moest daarom worden omgezet naar een vliesgevelsysteem. De bevestiging van de vliesgevel aan het casco leverde, in combinatie met het zonwerings- en verduisteringssysteem, veel praktische problemen op. Tevens was de aansluiting van de nieuwbouw aan het bestaande gebouw in de besteksfase nog onvoldoende uitgewerkt. Uiteindelijk zijn deze problemen door ons opgelost, zodat het gebouw gemaakt kon worden.