Home / Projecten / Verzwaren hoogspanningstrace Breukelen – Utrecht

Verzwaren hoogspanningstrace

Breukelen - Utrecht

In februari 2009 werd gestart met de verzwaring van de hoogspanningslijnen tussen Breukelen en Utrecht. De nieuwe lijnen zijn komen te hangen aan 26 nieuwe hoogspanningsmasten die op nieuwe funderingen werden geplaatst. Het verzwaarde 150 kV hoogspanningstracé werd aangesloten op het 380 kV hoofdnet van landelijk netbeheerder TenneT. De capaciteit van het tracé werd hiermee verhoogd om te voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit in dit gebied en om de aanvoer minder kwetsbaar te maken. Lievense verzorgde de totale controle van dit project en de coördinatie en kwaliteitsbeheersing van de fundatiewerkzaamheden.

De hoogspanningsmasten werden gefundeerd op stalen buispalen. Voor de tussenmasten (steunmasten), ‘gladde’ stalen buispalen met een gesloten punt, en voor de hoekmasten (trekmasten) werden zogenaamde MV-palen toegepast. Deze zijn uitermate geschikt om grote trekbelastingen op te nemen. Voor dit project werd voor de MV-paal een stalen buis toegepast; een veelvuldig toegepaste wijze voor het funderen van hoogspanningsmasten. De toevoer van de groutspecie ging via kunststof slangen langs de buitenzijde van de stalen buis. Het op diepte brengen van de stalen buis vond plaats met behulp van een heiblok. Tijdens het heien werd via de injectielans een dunne vloeibare groutspecie geperst die onderin, vlak boven de voet, uittrad. Bij het verder inbrengen van de voet werd de ruimte boven de paalpunt direct gevuld met de groutspecie.

Omdat gemeente Utrecht de hoge trekbelasting op de MV-paal niet vertrouwde, werd nog een proefbelasting uitgevoerd. Op enkele proefpalen werd een trekbelasting van 5000 kN toegepast. De palen hebben dit ruimschoots doorstaan. In november 2009 werd het hoogspanningstracé opgeleverd.