Home / Projecten / Verzwaren hoogspanningstrace Breukelen – Utrecht

Verzwaren hoogspanningstrace

Breukelen - Utrecht

In februari 2009 is gestart met de verzwaring van de hoogspanningslijnen tussen Breukelen en Utrecht. De nieuwe lijnen zijn komen te hangen aan 26 nieuwe hoogspanningsmasten die op nieuwe funderingen zijn geplaatst. Het verzwaarde 150 kV hoogspanningstracé wordt aangesloten op het 380 kV hoofdnet van landelijk netbeheerder TenneT. De capaciteit van het tracé wordt hiermee verhoogd om te voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit in dit gebied en om de aanvoer minder kwetsbaar te maken. Lievense verzorgde de totale controle van dit project en daarnaast ook de coördinatie en kwaliteitsbeheersing van de fundatiewerkzaamheden.

De hoogspanningsmasten worden gefundeerd op stalen buispalen. Zo worden er voor de tussenmasten (steunmasten) ‘gladde’ stalen buispalen met een gesloten punt, en voor de hoekmasten (trekmasten) zogenaamde MV-palen toegepast, welke uitermate geschikt zijn om grote trekbelastingen op te nemen. Voor dit project is voor de MV-paal een stalen buis toegepast; een veelvuldig toegepaste wijze voor het funderen van hoogspanningsmasten. De toevoer van de groutspecie gaat via kunststof slangen langs de buitenzijde van de stalen buis. Het op diepte brengen van de stalen buis vindt plaats m.b.v. een heiblok. Tijdens het heien wordt, via de injectielans, een dunne vloeibare groutspecie geperst, die onderin, vlak boven de voet, uittreedt. Bij het verder inbrengen van de voet, waarbij de grond wordt verdrongen, wordt de ruimte boven de paalpunt direct gevuld met de onder druk staande groutspecie.

Omdat de Gemeente Utrecht de hoge trekbelasting op de MV-paal niet vertrouwde, moest nog een proefbelasting worden uitgevoerd. Op een aantal proefpalen is een trekbelasting van 5000 kN toegepast, deze hebben ze ruimschoots kunnen doorstaan. In november 2009 is het hoogspanningstracé opgeleverd.