Home / Projecten / Inrichtingsplan Engboogerd

Inrichtingsplan Engboogerd

Bunnik

Gemeente Bunnik gaat de riolering vervangen in een groot deel van de wijk Engboogerd. Een groep actieve wijkbewoners heeft dit gegeven aangegrepen om te komen tot een nieuwe inrichting waarbij actuele problemen als parkeren en wateroverlast aangepakt kunnen worden.

Engboogerd is een wijk die ontstaan is tussen ca. 1910 en 1960 door de voormalige agrarische, vaak boomgaard-gronden te bebouwen. De wijk kenmerkt zich door relatief brede straten, parkeren gebeurt in vakken en op straat. De beplanting is gedifferentieerd en veel bomen zijn aan vervanging toe.

Toets Gezonde Leefomgeving

Om hun argumenten te staven heeft Lievense de Toets Gezonde (en dus klimaatadaptieve) Leefomgeving aangeboden. Uit de toets blijkt dat er duidelijk aandachtspunten zijn die in een nieuw inrichtingsplan meegenomen kunnen worden. Dit heeft geleid tot een opdracht van de gemeente voor het maken van een gezond en klimaatadaptief inrichtingsplan middels een co-creatieproces met de bewoners.

Samen met PIP & Partners is door de gemeente een breed participatieproces opgestart waarbij we eerst Placegames hebben gehouden met de bewoners in hun eigen straat. Een Placegame, ontwikkeld door PPS,  is een aantrekkelijk en efficiënt instrument om met een grote groep mensen op methodische wijze een openbare ruimte te evalueren op de kernkwaliteiten en een (her)inrichting te initiëren. Uit de resultaten van de Placegames zijn ontwerpprincipes geformuleerd, waarbij verkeersveiligheid en meer groen als belangrijkste punten naar voren kwamen. Deze hebben wij vertaald in een gezond en klimaatadaptief straatprofiel.

Schetsontwerp 2.0

Met input van Tauw voor het rioleringsplan en Donkergroen voor de beplanting, is het gezonde straatprofiel uitgerold over de wijk en als schetsontwerp gepresenteerd aan de bewoners. Hierbij bleek dat voor enkele bewoners het schetsontwerp een te grote en ambitieuze verandering is. Via een schetsontwerp 2.0 zijn sommige ambities teruggeschroefd, maar houd de gemeente wel vast aan klimaatadaptieve maatregelen als waterdoorlatende parkeervakken en waterbergende straten. Nadat dit schetsontwerp 2.0 is gepresenteerd, worden opmerkingen verwerkt in het voorontwerp dat gebruikt zal worden voor de definitieve inrichting van de wijk.

Lievense combineert in deze opgave haar kennis van klimaatadaptatie, participatie en inrichting van een gezonde leefomgeving. Vanuit deze integrale aanpak adviseren wij zowel de bewoners als gemeente om te komen tot een optimaal toekomstbestendig resultaat.

Onderstaande afbeeldingen zijn gemaakt in samenwerking met Donkergroen.