Home / Projecten / Integrale milieuadvisering metaalrecycling

Integrale milieuadvisering metaalrecycling

Haelen / Roermond

Jos Menten Metaalrecycling B.V. heeft twee locaties in Nederland waar ferro en non-ferro metaalafval wordt ingezameld en bewerkt. Lievense ondersteunt en adviseert het bedrijf al vele jaren voor uiteenlopende milieuvraagstukken, zoals het verwerven van omgevingsvergunningen (met veel aandacht voor de beperking van de milieubelasting), het afhandelen van hinderklachten, het begeleiden van handhavingsacties en het onderhandelen en communiceren met bevoegd gezag. Daarnaast ook de opvolging van de milieuthema’s van de engagementen die het bedrijf is aangegaan in het kader van haar gecertificeerd MVO-beleid en de verplichtingen die voortvloeien uit omgevings- en andere vergunningen.

Ook begeleidt Lievense Jos Menten Metaalrecycling in geval van noodzakelijke, juridische publieksrechtelijke procedures. Ook dragen wij zorg voor de belangenbehartiging bij het wijzigen van bestemmingsplannen en andere besluiten die betrekking hebben op de omgeving van de inrichtingen. Tot slot ondersteunen en adviseren wij bij de reguliere bedrijfsvoering op het gebied van afvalstromen, calamiteiten en uitzonderlijke bedrijfssituaties.

Door de combinatie van advisering in het kader van vergunningen en toestemmingen én bij de reguliere bedrijfsvoering, kan Jos Menten Metaalrecycling kort op de bal spelen zodat veranderingen in haar eigen bedrijfsvoering snel en adequaat publieksrechtelijk geregeld zijn en de belangen van het bedrijf behartigd worden bij veranderingen in de omgeving. Lievense en Jos Menten Metaalrecycling zijn partners op álle omgevingsthema’s.