Home / Projecten / Inventarisatie brandveiligheid eigendomspanden Rijkswaterstaat

Inventarisatie brandveiligheid eigendomspanden Rijkswaterstaat

Nederland

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Lievense | WSP de brandveiligheid van een groot deel van de eigendomspanden in Nederland geïnventariseerd. Een team van experts van Lievense | WSP, aangevuld met partners CRHS en Stravea, heeft de brandveiligheid van de bestaande gebouwenvoorraad in kaart gebracht. In totaal zijn 180 eigendomspanden, waaronder 18 vuurtorens, geïnspecteerd.

Inventarisatie

Tijdens de brandveiligheidsinventarisatie is een complete brandscan uitgevoerd, bestaande uit het vaststellen van het juridisch toetsingsniveau, het uitvoeren van inspecties op locaties en het opstellen van kostenramingen en adviezen. Lievense | WSP heeft een app ingericht waarmee de inspecties volledig digitaal zijn uitgevoerd en gerapporteerd.

Tijdens de inspecties is nagegaan of noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en is vastgesteld of deze voldoen aan de gestelde eisen. De voorzieningen kunnen van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aard zijn. Afwijkingen zijn vastgelegd waarbij is aangeven hoe deze kunnen worden opgeheven. Voor het aanbrengen en aanpassen van de maatregelen zijn de kosten geraamd.

Verloop inspecties

De inspecties zijn naar tevredenheid uitgevoerd. Onder meer dankzij een soepele samenwerking tussen de opdrachtgever en het compacte projectteam dat beschikt over diverse (kennis)kwaliteiten. Voorafgaand aan de inspecties werd een pilot gedaan. De pilot heeft bijgedragen aan een realistische planning en vlotte afhandeling van de inspecties met behulp van de speciaal ontwikkelde app.

Herstelmaatregelen

De herstelmaatregelen die uit de inventarisatie naar voren zijn gekomen, worden aanbesteed en gerealiseerd om verder te werken aan een brandveilige gebouwde omgeving. Lievense | WSP is gevraagd voor de brandadvisering betreft de herstelmaatregelen.

Hanneke Wolthoorn, Senior projectmanager huisvesting en vastgoed RWS: “Ook hierbij kunnen we een beroep doen op de kennis en kunde van Lievense | WSP. De samenwerking is open en transparant waarbij vanuit beide partijen snel geschakeld kan worden.”

Dankzij de ruime blik van onze experts, zijn wij in staat om een combinatie van passende oplossingen aan te bieden. Bijvoorbeeld niet alleen op gebied van brandveiligheid, maar daarnaast ook aangaande bouwfysica en constructie.