Home / Projecten / Inventarisatie brandveiligheid eigendomspanden Rijkswaterstaat

Inventarisatie brandveiligheid eigendomspanden Rijkswaterstaat

Nederland

Rijkswaterstaat heeft Lievense gevraagd de brandveiligheid van alle eigendomspanden in Nederland te inventariseren. Een team van experts van Lievense, aangevuld met partners CRHS en Stravea, brengt de brandveiligheid van de bestaande gebouwenvoorraad in kaart. Hierbij worden onder meer 18 vuurtorens geïnspecteerd.

Tijdens de brandveiligheidsinventarisatie wordt een complete brandscan uitgevoerd. Deze bestaat uit het vaststellen van het juridisch toetsingsniveau, het uitvoeren van inspecties op locaties en het opstellen van kostenramingen en adviezen. Door Lievense is een app ingericht waarmee de inspecties volledig digitaal worden uitgevoerd en gerapporteerd.

Tijdens de inspecties wordt nagegaan of de noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en wordt vastgesteld of deze voldoen aan de gestelde eisen. De voorzieningen kunnen van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aard zijn. Afwijkingen worden vastgelegd, waarbij wordt aangeven hoe deze afwijkingen opgeheven kunnen worden. Voor het aanbrengen en aanpassen van de maatregelen worden de kosten geraamd.