Home / Projecten / Jiffy International Plant Zwijndrecht

Jiffy International Plant

Zwijndrecht

Aan de Oude Maasweg in Zwijndrecht is een productielocatie met havenfaciliteiten gerealiseerd voor Jiffy International. Lievense heeft de engineering voor de havenfaciliteiten en de productielocatie voor haar rekening genomen.

Nieuwe productielocatie

Jiffy International produceert groeimedia en substraten voor de professionele tuinbouw. Eerder waren in Nederland meerdere kleine productielocaties. Deze zijn samengevoegd tot één locatie in Zwijndrecht met een gebouwoppervlak van ruim 25.000 m². In de productiehallen bevinden zich substraten voor de vermeerdering en teelt van planten. De grondstoffen voor productie worden met coasters (grote zeeschepen) aangevoerd.

De Develhaven was niet geschikt voor schepen. De diepte van de haven was onvoldoende en een afmeervoorziening ontbrak. Voor de aanpassing van insteekhaven tot zeehaven moesten diverse aanpassingen gedaan worden. Lievense maakte het ontwerp van de afmeervoorzieningen en opstelplaats van de losvoorziening. Ook maakte Lievense het ontwerp van de havenmond. Het gehele traject van vergunningsontwerp tot besteksontwerp en de begeleiding van de aanbesteding werd doorlopen.

Vergunningentraject

Ook het vergunningentraject, voor de aanpassingen van de haven, werd begeleid en verzorgd door Lievense. Vanwege de verregaande aanpassingen aan de haven en de bouw van de nieuwe faciliteit, vroeg de overheid onder meer om een waterbodem, flora- en faunaonderzoek en een archeologisch onderzoek. Deze onderzoeken zijn door Lievense uitgevoerd of begeleid. Op basis van deze onderzoeken en het advies werden de vergunningen verleend aan Jiffy International.

Constructief ontwerp

De ontworpen productiefaciliteit is door Lievense volledig constructief uitgewerkt. Er werd gewerkt volgens BIM, waarbij het complete gebouw in Revit 3D werd opgezet. Het BIM model werd na bestek gebruikt als startpunt voor de onderaannemers. Lievense was in deze fase betrokken als controlerend en coördinerend constructeur.

De productiefaciliteit bestaat uit een opslaghal voor bulkgoederen van bijna 8.000 m², twee productiehallen van ongeveer 8.000 m², een verpakkingshal, een vrachtwagenbeladingshal en een tweelaags kantoor. Voor de opslag- en productiehallen was productkering noodzakelijk tot een hoogte van 6 meter. Na een variantenstudie koos Lievense voor een constructieve opbouw, bestaande uit in het werk gestorte betonnen langs- en dwarswanden op een in het werk gestorte vloer gefundeerd op palen.

De fundering van het gebouw vormde een constructieve uitdaging. De draagkrachtige laag bevindt zich aan een zijde van het bouwterrein op 22m –NAP en aan de andere zijde op 35m –NAP. Uiteindelijk werden de palen allemaal rond het niveau van 22m-NAP geheid. Deels gefundeerd op de punt en de overige palen gefundeerd op schachtwrijving.