Home / Projecten / Jiffy International Plant Zwijndrecht

Jiffy International Plant

Zwijndrecht

Aan de Oude Maasweg in Zwijndrecht is aannemer Heembouw gestart met de realisatie van een productielocatie met havenfaciliteiten voor Jiffy International, met een gebouwoppervlak van ruim 25.000 m². In Zwijndrecht komen in de productiehallen substraten voor de vermeerdering en de teelt van planten. De grondstoffen voor productie worden met coasters (grote zeeschepen) aangevoerd. Lievense heeft de engineering voor de havenfaciliteiten en de productielocatie voor haar rekening genomen.

Jiffy International, dat haar hoofdkantoor in Noorwegen heeft, produceert groeimedia en substraten voor de professionele tuinbouw. Door het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en bio-based materialen zoals veen, kokos, pulp en andere bio-massa en plantaardige grondstoffen, is Jiffy al vele jaren een van de koplopers op het gebied van duurzaamheid. Op dit moment zijn er in Nederland nog meerdere kleine productielocaties. Deze productielocaties worden samengevoegd tot één locatie op industrieterrein Groote Lindt in Zwijndrecht.

De bestaande Develhaven was niet geschikt voor schepen van deze omvang, voor de aanvoer van grondstoffen. De diepte van de haven was onvoldoende en een afmeervoorziening ontbrak. Er moeten immers zeeschepen kunnen insteken en aanmeren. Voor de aanpassing van insteekhaven tot zeehaven moesten er diverse aanpassingen plaatsvinden. Hiervoor maakte Lievense het ontwerp van de afmeervoorzieningen en de opstelplaats van de losvoorziening. Daarnaast maakte Lievense het ontwerp van de havenmond. Het gehele traject van vergunningsontwerp tot besteksontwerp en de begeleiding van de aanbesteding is doorlopen.

Ook het vergunningentraject, voor de aanpassingen van de haven, werd begeleidt en verzorgd door Lievense. Vanwege de verregaande aanpassingen aan de haven en de bouw van de nieuwe faciliteit, vraagt de overheid onder andere om een waterbodem, flora- en faunaonderzoek en een archeologisch onderzoek. Er moet uitgesloten worden dat hier bijvoorbeeld beschermde dier- en/of plantensoorten leven, dat verstoord wordt door de nieuwe bestemming van de locatie. Deze onderzoeken zijn door Lievense uitgevoerd of begeleidt. Op basis van deze onderzoeken en het advies zijn uiteindelijk de vergunningen verleend aan Jiffy International.

De door Habeon Architecten ontworpen productiefaciliteit is door Lievense helemaal constructief uitgewerkt. Samen met Habeon werd gewerkt volgens BIM, waarbij het complete gebouw in Revit 3D is opgezet. Het mooie is dat het BIM model vervolgens na bestek gebruikt als startpunt voor de onderaannemers, zoals de beton- en staalleverancier. Lievense is in deze fase betrokken als controlerend en coördinerend constructeur.

De productiefaciliteit bestaat uit een opslaghal voor bulkgoederen van bijna 8.000 m², twee productiehallen van eveneens ongeveer 8.000 m² een verpakkingshal een vrachtwagenbeladingshal en een tweelaags kantoor. Voor de opslag- en productiehallen is productkering noodzakelijk tot een hoogte van 6 meter. Na een variantenstudie heeft Lievense gekozen voor een constructieve opbouw bestaande uit in het werk gestorte betonnen langs- en dwarswanden op een in het werk gestorte vloer gefundeerd op palen.

Daarnaast vormde de fundering van het gebouw vooral een constructieve uitdaging. De draagkrachtige laag bevindt zich aan één zijde van het bouwterrein op 22m –NAP en aan de andere zijde op 35m –NAP. Uiteindelijk worden de palen allemaal rond het niveau van 22m-NAP geheid. Deels gefundeerd op de punt en de overige palen gefundeerd op schachtwrijving.