Home / Projecten / Kansentabel Duurzaam GWW

Kansentabel Duurzaam GWW

Nederland

Rijkswaterstaat had de behoefte om een overzicht te krijgen van duurzame kansen die de afgelopen jaren zijn opgehaald voor haar projecten middels Duurzaam GWW-sessies met de Ambitieweb en Omgevingswijzer. Dit met als doel meer inzicht te hebben in het resultaat van deze sessies en anderzijds om te dienen als voorbeeld en stimulans voor andere projecten. Lievense is, vanwege haar ervaring met ambitieweb- en omgevingswijzersessies, door Rijkswaterstaat benaderd om deze kansen te verzamelen en samen te brengen in een overzichtelijke tabel. In totaal zijn duurzame kansen bijeengebracht vanuit een 30-tal projecten, waarbij zowel naar natte als droge infrastructurele projecten is gekeken.

In totaal heeft dit een mooi aantal van circa 800 duurzame kansen opgeleverd die in een overzichtelijke tabel kunnen worden geraadpleegd. Het idee is dat deze tabel  intern bij Rijkswaterstaat als inspiratie voor andere projecten gaat dienen en de komende tijd ook verder zal groeien met nieuwe ideeën en kansen.