Home / Projecten / Kennisbijeenkomsten MER/MIRT

Kennisbijeenkomsten MER/MIRT

Nederland

In opdracht van Rijkswaterstaat, en in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaat Lievense | WSP kennisbijeenkomsten organiseren op het gebied van milieueffectrapportage (m.e.r.) en MIRT. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte. In dit programma worden alle projecten en investeringen opgenomen die zich richten op betere wegen, het spoor en waterwegen. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor medewerkers van Rijkswaterstaat, het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat en van decentrale overheden zoals provincies en gemeenten.

Werkzaamheden

Het doel is om kennisoverdracht, -uitwisseling en -ontwikkeling over actuele MER- en MIRT-gerelateerde thema’s te bevorderen. We ondersteunen het kernteam Leerplatform MIRT door jaarlijks voorstellen te doen voor programmering, onderwerpen, thema’s, sprekers en werkvormen. De belangrijkste bijeenkomsten die georganiseerd worden zijn de Rijkswaterstaat Kennismiddagen en MIRT Leerplatformsessies. Daarnaast ondersteunen we het kernteam bij de voorbereiding en inhoudelijke invulling van onder andere MER en MIRT-cursussen voor werknemers van Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en andere overheden. Zie ook www.leerplatformmirt.nl.

Samenwerking

Voor deze opdracht werken we samen met WB de Ruimte, Studio Bereikbaar en Jonge Honden. Gezamenlijk hebben we alle relevante MER- en MIRT-kennis in huis voor de kennisbijeenkomsten. Lievense | WSP heeft een inhoudelijk accent bij water(veiligheid) en MER, Studio Bereikbaar bij mobiliteit en MIRT en WB de Ruimte bij mobiliteit, infrastructuur en MER. Jonge Honden heeft ervaring in het op een creatieve manier delen van kennis, organiseren en evalueren van bijeenkomsten. Wij werkten eerder samen met WB de Ruimte voor het KRW-programma management bij Hoogheemraadschap Delfland.