Home / Projecten / Kromhout Kazerne

Kromhout Kazerne

Utrecht

Op het terrein van de Kromhout Kazerne is een nieuw kantorenpark gebouwd om het Hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht centraal huisvesting te bieden. Dit was het eerste project van het ministerie van Defensie dat werd uitgevoerd met publiek-private samenwerking (PPS). Hierdoor is in het constructieve ontwerp meer aandacht besteed aan bouwtijd, onderhoud, bouwkosten en bouwfouten.

Er zijn vijf gebouwen gerealiseerd die plaats bieden aan 3.000 werkplekken voor de Koninklijke Landmacht en enkele andere defensieonderdelen. Daarnaast zijn op het kazerneterrein ook sport-, vergader-, restaurant-, en legeringsfaciliteiten gerealiseerd. Het gebied omvat in totaal bijna 19 hectare.

Extra aandacht voor duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de aspecten waar extra aandacht aan is besteed bij dit project, ook betreft de constructie. Zo is getracht om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van materiaal en materieel: veel prefabricage, waar mogelijk optimalisatie van de onderdelen en gewichtsbesparingen door het toepassen van kanaalplaatvloeren. Ook hergebruik van materialen kreeg aandacht, bijvoorbeeld door het toepassen van betongranulaat. Dankzij makkelijke verbindingen kunnen de gebouwen (relatief) eenvoudig gemonteerd en, indien nodig, worden gedemonteerd. Elementen als geheel kunnen worden hergebruikt, mede als gevolg van het gebruik van een standaard assenstelsel.

Prefab elementen voor kostenbesparing

Naast duurzaamheid was ook kostenbesparing een belangrijk aandachtspunt. Om de kosten van het gebouw zoveel mogelijk te beperken, en om ervoor te zorgen dat een ambitieuze planning haalbaar is, werden de constructieprincipes waar mogelijk gelijk gehouden. Ook is zoveel mogelijk gekozen voor constructieonderdelen die volledig in de fabriek geproduceerd konden worden. Door (vooral) de prefab-betonelementen zoveel mogelijk identiek te houden, werd de productietijd verkort. Hierdoor kon een verdere kostenbesparing plaatsvinden op de productie, omdat bijvoorbeeld bekistingen meerdere malen konden worden gebruikt.