Home / Projecten / KRW maatregelen langs de IJssel

KRW maatregelen

Geldersche IJssel

Ter voorbereiding op het uitvoeren van diverse maatregelen langs de IJssel gaf Waterschap Vallei en Veluwe Lievense opdracht om voorbereidend onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van vrijkomende materialen.

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft in 2015 een aantal KRW-maatregelen uitgevoerd langs de IJssel. De maatregelen die in het gebied zouden worden uitgevoerd, waren onder andere het aanleggen van (neven-)geulen en aanpassen van oevers zodat er natuurlijke oevers ontstaan.

Grondverzet

Voor het realiseren van de maatregelen was sprake van veel grondverzet. Om te bepalen of en waar de vrijkomende grond hergebruikt kon worden, werd onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de vrijkomende materialen. Deze gegevens waren noodzakelijk voor het verdere ontwerp- en realisatieproces.

Waterbodemonderzoek

Bij het verflauwen van verschillende oevers langs de waterweg zouden de bestortingen langs de oever moeten worden verwijderd. Deze bestortingen werden onderzocht. Ook de grond die vrijkomt bij de aanleg van nieuwe geulen zou hergebruikt kunnen worden. Om de kwaliteit van deze grond te bepalen, werd een waterbodemonderzoek uitgevoerd.

Waterbodemverwachtingswaardenkaart

Lievense heeft eveneens een waterbodemverwachtingswaardenkaart opgesteld. Met deze kaart werden waterbodem- en statistische gegevens inzichtelijk gemaakt. Aan de hand hiervan kon worden bepaald wat de mogelijkheden waren om een certificering tot stand te brengen. Een certificering bevordert de juiste afhandeling en de transparantie bij omgaan met vrijgekomen en her te gebruiken grond. Ook kan certificering leiden tot een effectiever proces en daarmee tot een kostenbesparing.