Home / Projecten / KRW maatregelen langs de IJssel

KRW maatregelen

Geldersche IJssel

Ter voorbereiding op het uitvoeren van diverse maatregelen langs de IJssel heeft Waterschap Vallei en Veluwe Lievense opdracht gegeven voorbereidend onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van vrijkomende materialen .

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft in 2015 een aantal KRW-maatregelen uitgevoerd langs de IJssel. De maatregelen die in het gebied zullen worden uitgevoerd zijn onder andere het aanleggen van (neven-)geulen en aanpassen van oevers zodat er natuurlijke oevers ontstaan.

Grondverzet
Voor het realiseren van de maatregelen vindt veel grondverzet plaats. Om te bepalen of en waar de vrijkomende grond hergebruikt kan worden, is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de vrijkomende materialen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het verdere ontwerp- en realisatieproces.

Waterbodemonderzoek
Bij het verflauwen van verschillende oevers langs de waterweg zullen de bestortingen langs de oever moeten worden verwijderd. Deze bestortingen zijn onderzocht. Ook de grond die vrijkomt bij het aanleggen van nieuwe geulen zou hergebruikt kunnen worden. Om de kwaliteit van deze grond te bepalen, is een waterbodemonderzoek uitgevoerd.

Waterbodemverwachtingswaardenkaart
Lievense heeft eveneens een waterbodemverwachtingswaardenkaart opgesteld. Met deze kaart worden waterbodem- en statistische gegevens inzichtelijk gemaakt. Aan de hand hiervan kan worden bepaald wat de mogelijkheden zijn om een certificering tot stand te brengen. Een certificering bevordert de juiste afhandeling en de transparantie bij het omgaan met vrijgekomen en her te gebruiken grond. Ook kan certificering leiden tot een effectiever proces en daarmee tot een kostenbesparing.