Home / Projecten / KRW stuwbeheer Nederrijn

KRW stuwbeheer Nederrijn

Nederrijn / Rijntakken

Rijkswaterstaat heeft Lievense de opdracht gegeven om samen met Bureau Waardenburg een KRW-studie naar het stuwbeheer op de Nederrijn uit te voeren. De studie moet inzicht geven over welke aanpassingen in het stuwbeheer bijdragen aan het realiseren van de ecologische KRW-doelen voor de Nederrijn en Lek.

Ecologie en hydraulica

In het project worden twee parallelle sporen gevolgd voor hydraulica en ecologie, die elkaar steeds van de juiste uitgangspunten en informatie voorzien. Bij de start van het project worden twee uiterste situaties in het peilbeheer in beeld gebracht: het huidige stuwbeheer en een volledig ongestuwde situatie. Resultaten van data-analyse en modelsimulaties worden met GIS omgezet in kaartmateriaal en tabellen voor ecologisch relevante parameters als stroming, waterdiepte en peilfluctuaties. Gelijktijdig worden de ecologische eisen aan het peil- en stuwbeheer geformuleerd, specifiek voor de biologische kwaliteitselementen voor de KRW. Data-analyses worden aangevuld met praktijkervaringen door middel van interviews met stuwbeheerders en beheerders van natuurterreinen langs de Nederrijn.

Kansrijke aanpassingen

Op basis van vervaardigde tabellen kaartmateriaal van de huidige situatie en de ecologische eisen aan het peil- en stuwbeheer, worden de grootste ecologische knelpunten en hun relatie met het stuwbeheer in beeld gebracht.

In een werksessie met experts van Rijkswaterstaat, Bureau Waardenburg en Lievense wordt bepaald welke aanpassingen in het stuwbeheer kansrijk zijn om de omstandigheden voor de KRW te verbeteren. De effecten van deze aanpassingen worden gesimuleerd met rivierkundige modelberekeningen. De modelberekeningen tonen aan welke ecologische stuurvariabelen veranderen en hoe. Op basis hiervan analyseren we de verwachte effecten op KRW-doelsoorten van een ander stuwbeheer.