Home / Projecten / KRW stuwbeheer Nederrijn

KRW stuwbeheer Nederrijn

Nederrijn / Rijntakken

Rijkswaterstaat heeft Lievense de opdracht gegeven om samen met Bureau Waardenburg een KRW-studie naar het stuwbeheer op de Nederrijn uit te voeren. De studie heeft als doel te onderzoeken of aanpassingen aan het stuwbeheer kunnen leiden tot een verbetering van de ecologische waterkwaliteit en een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de KRW-doelen.

Ecologie en hydraulica

In het project zijn twee parallelle sporen gevolgd voor hydraulica en ecologie, die elkaar steeds van de juiste uitgangspunten en informatie voorzien. Bij de start van het project zijn twee uiterste situaties in het peilbeheer in beeld gebracht: het huidige stuwbeheer en een volledig ongestuwde situatie. Resultaten van data-analyse en modelsimulaties werden met GIS omgezet in kaartmateriaal en tabellen voor ecologisch relevante parameters als stroming, waterdiepte en peilfluctuaties.

Gelijktijdig werden de ecologische eisen aan het peil- en stuwbeheer geformuleerd, specifiek voor de biologische kwaliteitselementen voor de KRW. De data-analyses zijn aangevuld met praktijkervaring van stuwbeheerders en beheerders van natuurterreinen langs de Nederrijn door middel van interviews.

Kansrijke aanpassingen

Op basis van vervaardigde tabellen, kaartmateriaal van de huidige situatie en de ecologische eisen aan het peil- en stuwbeheer, zijn de grootste ecologische knelpunten in relatie tot het stuwbeheer in beeld gebracht.

In een werksessie met experts van Rijkswaterstaat, Bureau Waardenburg en Lievense wordt bepaald welke aanpassingen in het stuwbeheer kansrijk zijn om de omstandigheden voor de KRW te verbeteren. De effecten van deze aanpassingen worden gesimuleerd met rivierkundige modelberekeningen die aantonen welke ecologische stuurvariabelen veranderen en hoe. Op basis hiervan analyseren we de verwachte effecten op KRW-doelsoorten van een ander stuwbeheer.

 

Getallen

Scenario met de beste kansen voor KRW soorten: debiet van 60 m3/s