Home / Projecten / Leidingenviaduct Rotterdamse Haven

Leidingenviaduct Rotterdamse Haven

Hoogvliet

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam N.V. werkte Lievense ruim 3 jaar aan een uniek project: het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van een 850 meter lang leidingenviaduct naast de drukke A15.

De ondergrondse leidingenstrook was zo goed als vol en vormde daarmee een knelpunt voor de verdere uitbreiding van het aantal kabels en leidingen. Daarom moest uitgeweken worden naar de bovengrond.

Naast de primaire aandacht voor de veiligheid stond onder andere de esthetiek bij het ontwerp hoog in het vaandel. Het viaduct moest goed in de omgeving passen en aansluiten bij de uitstraling van de Rotterdamse Haven. Bij het ontwerp werd daarom ook een architect betrokken.

Ontwerp

Met een fundering van 462 palen van 35 meter lang, ruim 1430 m³ beton en 350 ton staal is het viaduct optimaal berekend op externe invloeden. Tegelijkertijd is het ontwerp slank en transparant gebleven. Met name de lamellenconstructie, die de scheiding met de A15 vormt, springt direct in het oog. Deze lamellen voorkomen dat het geluid van de snelweg via het leidingenviaduct wordt weerkaatst richting Hoogvliet.

Werk aan de A15

De werkzaamheden aan de A15 mochten tijdens de uitvoering niet vertraagd worden en de al aanwezige kabels en leidingen moesten blijven functioneren. Om geen risico’s te nemen en het ondergrondse leidingstelsel goed in kaart te krijgen, werden honderden proefsleuven gegraven. Gedurende het ontwerpproces, maar zeker ook gedurende de uitvoering, is verder intensief contact geweest met de eigenaren en beheerders van de in de leidingenstrook aanwezige kabels en leidingen.

Het was een behoorlijke uitdaging met tevreden resultaat. Het viaduct werd begin 2014 in gebruik genomen.