Home / Projecten / Leidingtunnel Beneluxplein

Leidingtunnel Beneluxplein

Rotterdam

De buisleidingenstraat tussen Rotterdam en Antwerpen begint vlakbij een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland: het Beneluxplein in Rotterdam. Deze buisleidingenstraat liep ter hoogte van het Beneluxplein tijdelijk bovengronds om een spoorweg en hoofdwaterkering te kunnen kruisen.

Om deze kruising te ontlichten en het veiligheidsrisico te verlagen, werd besloten tot de aanleg van een 300 meter lange leidingentunnel onder het Beneluxplein. Lievense kreeg de taak om deze tunnel te ontwerpen en toezicht te houden op de realisatie.

Verschillende tunneldelen

Om elke vorm van hinder voor het drukke verkeer te voorkomen, werd de ter plaatste gebouwde tunnel in drie delen onder de verkeerswegen doorgetrokken. De leidingentunnel had een inwendige afmeting van 2,5 meter x 4 meter en een wanddikte van 0,5 meter. Tussen de drie getrokken tunneldelen werden de ontbrekende delen gebouwd in een open ontgraving. Aan weerszijden van de tunnel, daar waar de leidingen de tunnel verlaten, werd ook een expansieruimte gerealiseerd. De leidingen werden buiten de tunnel tot een streng van circa 300 meter aan elkaar gelast en werden vervolgens de leidingentunnel ingetrokken.

De prognose voor de indeling van de leidingen in de tunnel, leidingrekken en elektrische voorzieningen in de tunnel maakten onderdeel uit van het project waarvan de voorbereiding, directievoering en toezicht door ons zijn uitgevoerd.