Home / Projecten / Leidingtunnel Beneluxplein

Leidingtunnel Beneluxplein

Rotterdam

De buisleidingenstraat (tussen Rotterdam en Antwerpen) begint vlakbij een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland: het Beneluxplein in Rotterdam. De straat loopt hier tijdelijk bovengronds om een spoorweg en hoofdwaterkering te kunnen kruisen.

Om deze kruising te ontlichten en het veiligheidsrisico te verlagen werd besloten tot de aanleg van een 300 meter lange leidingentunnel onder het Beneluxplein. Aan Lievense de taak deze tunnel te ontwerpen en toezicht te houden op de realisatie.

Tunneldelen
Om elke vorm van hinder voor het drukke verkeer te voorkomen werd de ter plaatste gebouwde tunnel, met inwendige afmetingen van 2,5 x 4 m en een wanddikte van 0,5 m, in drie delen onder de verkeerswegen doorgetrokken. Tussen deze getrokken tunneldelen werden – in open ontgraving – de ontbrekende delen gebouwd. Aan weerszijden van de tunnel, daar waar de leidingen de tunnel verlaten, werd ook een expansieruimte gerealiseerd.

De leidingen werden buiten de tunnel tot een streng van circa 300 m aan elkaar gelast om vervolgens de tunnel ingetrokken te worden. De prognose voor de indeling van de leidingen in de tunnel, de leidingrekken en de elektrische voorzieningen in de tunnel maakten onderdeel uit van het project waarvan de voorbereiding, directievoering en toezicht door ons zijn uitgevoerd.