Home / Projecten / Luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport

Luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport

Maastricht

Vanuit de regelgeving ‘burgerluchthavens en militaire luchthavens’ moeten voor alle regionale luchthavens van nationale betekenis, dus ook Maastricht Aachen Airport (MAA), een nieuw luchthavenbesluit worden vastgesteld. Een luchthavenbesluit is bij wijze van spreken de vergunning voor de exploitatie van een luchthaven.

De Provincie Limburg is volledige eigenaar van de luchthaven. Voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven is door Provinciale Staten als voorwaarde gesteld dat de exploitatie van Maastricht Aachen Airport door een private partij moet plaatsvinden. Voor de private exploitant is volledig baangebruik van de aanwezige 2.750 meter lange start- en landingsbaan voor grotere startende vliegtuigen (categorie E en F) essentieel. Daardoor kunnen vliegtuigen meer vracht en/of meer brandstof meenemen voor langere afstandsvluchten dan bij het huidige gebruik van 2.500 meter lengte van de baan.

Lievense was als extern adviseur van Maastricht Aachen Airport betrokken bij het opstellen van de complete aanvraag voor het luchthavenbesluit en verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse technische (milieu)onderzoeken die ten grondslag liggen aan het nieuwe luchthavenbesluit.

Om een nieuw luchthavenbesluit te laten vaststellen door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, dat voldoet aan de eisen van de nieuwe luchtvaartwetgeving, heeft Lievense de aanvraag opgesteld en een milieueffectbeoordeling uitgevoerd. Lievense stuurde de ondersteunende partners aan bij de uitvoering van milieuonderzoeken, voerde diverse milieuonderzoeken zelf uit en integreerde deze onderzoeken tot een complete milieueffectbeoordeling. Lievense was daarnaast (milieu)technische gesprekspartner van Maastricht Aachen Airport bij het Ministerie Infrastructuur en Milieu.

Een ander belangrijk onderdeel van het advieswerk betrof omgevingsmanagement en communicatie met de omgeving, omdat veel stakeholders betrokken waren bij het luchthavenbesluit. Denk hierbij aan omwonenden, gemeentes Beek, Meerssen en Maastricht, provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en belangenorganisaties. Lievense had hierin een inhoudelijke, adviserende rol.

Tot slot adviseerde Lievense de luchthaven bij de wijziging van het bestemmingsplan van het bedrijventerrein AviationValley, de omgevingsvergunning van het luchthaventerrein en de geluidzone rond het luchthaventerrein.