Home / Projecten / Magneetveldberekening Botlekspoorbrug

Magneetveldberekening Botlekspoorbrug

Rotterdam

In opdracht van Rijkswaterstaat bereidt ProRail de verlegging voor van het bestaande 25kV spoorwegtracé (Havenspoorlijn, als onderdeel van de Betuweroute) over de inmiddels vervallen Botlekspoorbrug naar de nieuwe Botlekbrug over de Oude Maas. Het huidige 25kV spoorwegtracé rondom de Botlekspoorbrug wordt daardoor aangepast.

Invloed magnetische velden

Lievense werd door ProRail gevraagd om magneetveldberekeningen uit te voeren. Bij het transport van elektriciteit ontstaan magnetische velden die van invloed kunnen zijn op de werking van elektrische apparatuur en installaties. De grootte van het magnetisch veld is onder andere afhankelijk van de tractiesystemen en kan dus fluctueren. ProRail heeft verzocht de grootte en invloed van deze velden te berekenen en richtlijnen te geven voor nieuwe apparatuur in de nabijheid van de brug.