Home / Projecten / Milieuondersteuning productielocaties beton

Milieuondersteuning productielocaties beton

Veghel / Nieuw Lekkerland

MBI is een leverancier van betonproducten met vier grote productielocaties in Nederland. In het productieproces probeert MBI de impact op het milieu daar waar mogelijk te minimaliseren en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de betonsector.

MBI heeft Lievense gevraagd voor ondersteuning en advies bij verscheidene vraagstukken op het gebied van milieu. Bijvoorbeeld het in kaart brengen van de geluidproductie, advisering over energieverbruik, het omgaan met grondstoffen, het aanvragen van vergunningen en meldingen in het kader van milieu- en bouwwetgeving.