Home / Projecten / N23 Westfrisiaweg

N23 Westfrisiaweg

Noord-Holland

In Noord-Holland werkt de provincie aan de verbetering van de leefbaarheid in de regio, waartoe ook bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid hoort. Een van de speerpunten is de N23 Westfrisiaweg die een essentieel onderdeel vormt van een alternatieve verbinding tussen West- en Oost-Nederland.

Het 42 kilometer lange tracé van de N23 Westfrisiaweg loopt van Heerhugowaard naar Enkhuizen. Het westelijk deel van het tracé bestaat uit veel kunstwerken, zoals rotondes en dwarsverbindingen voor voetgangers en fietsverkeer. Het oostelijk deel is ruimer van opzet en bestaat veelal uit ongelijkvloerse kruisingen, zoals onderdoorgangen.

Werkzaamheden

Aannemer Heijmans is verantwoordelijk voor de aanleg van het nieuwe N23 tracé. Lievense heeft gewerkt aan dit prachtige project in opdracht van Projectteam Heijmans N23 Westfrisiaweg als uitvoeringsengineer voor het tekenwerk van 29 kunstwerken. Per kunstwerk betrof het de uitwerking van de vormtekeningen en wapeningstekeningen voor alle (beton)onderdelen van de onderbouw en bovenbouw, inclusief de benodigde fundatieplannen en het aangeven van de vormgevingsonderdelen. Dit laatste betrofonder meer het wandtegelpatroon in de onderdoorgangen, de prefab betonnen randelementen en de leuningen.