Home / Projecten / N23 Westfrisiaweg

N23 Westfrisiaweg

Noord-Holland

In Noord-Holland werkt de provincie aan de verbetering van de leefbaarheid in de regio, waartoe natuurlijk ook bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid hoort. Een van de speerpunten is de N23 Westfrisiaweg, die een essentieel onderdeel vormt van een alternatieve verbinding tussen West- en Oost-Nederland.

Het 42 kilometer lange tracé van de N23 Westfrisiaweg loopt van Heerhugowaard naar Enkhuizen. Het westelijke deel van het tracé bestaat uit veel kunstwerken, zoals rotondes en dwarsverbindingen voor voetgangers en fietsverkeer. Het oostelijke deel is ruimer van opzet en bestaat hier veelal uit ongelijkvloerse kruisingen, zoals onderdoorgangen.

Aannemer Heijmans is verantwoordelijk voor de aanleg van het nieuwe N23 tracé. Lievense werkt aan dit prachtige project in opdracht van Projectteam Heijmans N23 Westfrisiaweg als uitvoeringsengineer voor al het nodige tekenwerk van in totaal 29 kunstwerken. Per kunstwerk gaat het om de uitwerking van de vorm- en wapeningstekeningen voor alle (beton)onderdelen van de onder- en bovenbouw, inclusief de benodigde fundatieplannen en het aangeven van de vormgevingsonderdelen. Dit laatste betreft onder meer het wandtegelpatroon in de onderdoorgangen, de prefab betonnen randelementen en de leuningen.