Home / Projecten / Nieuw Hoog Catharijne Utrecht

Nieuw Hoog Catharijne

Utrecht

Het overdekte winkelcentrum Hoog Catharijne, gelegen bij het NS station in Utrecht, is herontwikkeld. Niet alleen kreeg het winkelcentrum een frisse nieuwe look, het werd ook uitgebreid met zo’n 35.000 m². Deze uitbreiding vond onder andere plaats door bestaande kantoorbouw bij het winkelcentrum aan te trekken. Zo werd het naastgelegen kantoorgebouw Singelborch deels omgebouwd tot commerciële ruimte. Hiervoor moesten wel de nodige aanpassingen aan het gebouw worden gedaan. De grootste aanpassing was om de eerste verdiepingsvloer van Singelborch 41,5 cm naar beneden te brengen, om zo op gelijke hoogte te komen met de bestaande vloer van Hoog Catharijne, het hoofdwinkelniveau.

Hergebruik bestaande vloer

Vastgoedbedrijf en opdrachtgever Corio koos er niet voor om de vloer eruit te halen en op een lager niveau een nieuwe vloer te maken, maar om de bestaande vloer naar beneden te brengen. De reden was tweeledig. Ten eerste werd op deze manier de (geluids)overlast voor omwonenden (vooral bewoners van de naastgelegen Radboud woontoren) enorm beperkt. Zou men voor de eerste optie hebben gekozen, dan hadden omwonenden zeker een half jaar last gehad van lawaai. De tweede reden was dat op deze manier een miljoen kilo beton kon worden bespaard. Dit scheelt enorm in de af- en aanvoer van materialen. Een verstandige keuze, gezien het feit dat Hoog Catharijne zich midden in het drukke centrum van Utrecht bevindt.

Bij het omlaag brengen van de vloer speelde Lievense een grote rol. Lievense was verantwoordelijk voor de bewaking van de gehele procedure van het vijzelen. Er werd op toegezien dat de procedure correct werd gevolgd. Bijzonder aan dit project was dat de vloer omlaag werd gevijzeld, normaal gesproken is dit altijd omhoog. Nog een bijzonder feit is dat de vloer aan de onderkant steunt op een klemschaalconstructie. Normaal is dit een tijdelijke constructie, maar in dit geval is het de definitieve draagstructuur voor de afgevijzelde vloer.

Bij de wanden werd gekozen voor stalen hoeklijnen, waarop de vloer rust. De vloer die 41,5 cm naar beneden is gebracht heeft een oppervlak van zo’n 1500 m². Voordat de vloer kon worden afgevijzeld, moest deze eerst los worden gezaagd. Ook dit gebeurde op een speciale manier, om schade aan de vloer te beperken. Er zitten zo’n 20 tot 25 kolommen door de vloer. Bij iedere kolom moest de vloer worden losgezaagd. Om de schade aan de vloer te beperken, werd ervoor gekozen om eerst gaten te boren in de vloer rondom de kolom en vervolgens met een diamantdraadzaag van gat naar gat te zagen.

Toezicht op de bouw

Lievens was tijdens het voortraject wekelijk een dag aanwezig op de bouw en controleerde uitvoerders of zij hun controles goed hadden uitgevoerd. Daarnaast werd toezicht gehouden op het aanbrengen van klemschalen. Voor een tweede draagweg bij de kolommen werden draadstangen toegepast, die na het aanbrengen geïnjecteerd dienden te worden. Ook dit moest worden bewaakt. De staalconstructie rondom de liftkernen van het gebouw en de hoekliggers moesten ook gecontroleerd worden, evenals het waarborgen van de stabiliteit van de wanden van het bestaande gebouw.

Ook bij het vijzelen van de vloer was Lievense aanwezig. Het naar beneden brengen van zo’n grote vloer kan veel problemen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld als de vloer bij een kolom niet helemaal is doorgezaagd of aanloopt omdat de zaagsnede niet voldoende ruimte biedt. Dit kan ervoor zorgen dat de vloer gaat scheuren of vervormen. Om dit te voorkomen stonden tijdens het vijzelproces continu zagen paraat staan, om eventuele problemen nog te verhelpen.